Arsacal
button
button
button


Kerkelijk recht

Kerkelijk recht

Dr. L.J.M. Hendriks

Dit handboek bespreekt de bepalingen van het canoniek recht die voor de pastorale praktijk van belang zijn. Het biedt allen die in de rooms-katholieke parochies werkzaam zijn of op een andere manier met kerkelijk recht te maken hebben een overzicht van de voornaamste regelingen die van kracht zijn en die vaak een concrete uitdrukking zijn van het geloof van de Kerk.

Zo geeft deze uitgave in het eerste deel antwoord op vragen als: hoe is de bestuursverant­woor­de­lijk­heid in parochies geregeld? Welke taken heeft een kerk- of parochie­bestuur en hoe krijgt de relatie tot het bisdom vorm? Op welke aspecten moet men letten bij opheffing of fusies van parochies en bij het bouwen of sluiten van kerken? De organistatie van het bisdom wordt eveneens in grote lijnen behandeld evenals de kerkelijke beroepsprocedures en de procedure bij seksueel misbruik.

In een tweede deel van dit handboek worden de voornaamste bepalingen met betrekking tot de kerkelijke vieringen behandeld: doopsel, vormsel, de eucha­ris­tie­viering, biecht, ziekenzalving, huwelijk, uitvaarten, woord- en communie­vieringen, ze­ge­ningen en andere vieringen komen aan de orde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kerkelijke aspecten van de voor­be­rei­ding van een huwelijk en de redenen waarom een kerkelijk huwlijk nietig kan zijn. Een trefwoordenregister helpt om snel het juiste antwoord op juridische kerkelijke vragen te stellen.