Arsacal
button
button
button


Vier nieuwe diakens voor bisdom Haarlem-Amsterdam

Wijding in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 november 2015
De pasgewijde diakens onmiddellijk na de Wijdingsmis (1) de intochtprocessie wordt gevormd (2)
De pasgewijde diakens onmiddellijk na de Wijdingsmis (1) de intochtprocessie wordt gevormd (2)

Op zaterdag 14 november vond in de grote bedevaartskapel van het heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood de diaken­wijding plaats van de permanent diakens Paul Leferink en Jeroen Hoekstra en de transeünt diakens (bestemd om volgend jaar priester te worden gewijd) Mariusz Momot en Jan Jaap van Peperstraten. Bisschop mgr. dr. Jozef Punt stuurde de vier nieuwe diakens uit om missionair te zijn, want: vele mensen in onze tijd zijn op zoek naar zin en betekenis, naar Jezus Christus.

Ook onder moslims is die tendens aanwezig. Zo vertelde de bisschop het aangrijpend verhaal van een Islamitisch arts die op zoek was naar verdieping, naar God en die Jezus Christus vond als verlosser van de mensen. Ook sprak de bisschop woorden van meeleven met de tragedie die zich de nacht ervoor in Parijs had afgespeeld.

De grote kapel was bijna helemaal gevuld met gelovigen, waaronder veel parochianen uit Zeewolde, waar de nieuwe diaken Paul Leferink pastoraal werker is, uit de regio Uithoorn-Aalsmeer, De Kwakel, Nes en Kudelstaart, waar diaken Jeroen Hoekstra werkzaam is en uit de parochies van het Klaverblad (Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang) waar diaken Jan Jaap van Peperstraten zijn pastoraal jaar is begonnen. Mariusz Momot zal zijn pastoraal jaar in de regio van Purmerend gaan doen.

Onder de aanwezige gelovigen ook een grote groep Polen die hun landgenoot Mariusz moreel en geestelijk kwamen steunen en twee diakens die vorige week in de bisdommen Den Bosch en Rotterdam zijn gewijd, evenals verschillende oud-seminaristen van De Tiltenberg. Meer dan vijftig priesters en diakens waren aanwezig om de wijdelingen welkom te heten in de kring van gewijde bedienaren.

Dit keer kon de wijding niet goed in de kathedraal plaatsvinden omdat daar op dit moment de stellingen worden afgebroken die de tweede fase van de restauratie van de "Nederlandse Sagrada Familia"(Volkskrant) hebben begeleid. De kathedraal zal nu weer in zijn geheel be­schik­baar zijn, zodat daar het kerstfeest in volle glorie kan worden gevierd. Wel waren de Bishop's singers en de titulair organist van de kathedraal gekomen om de ontroerende viering luister bij te zetten.

Van harte wensen we de nieuwe diakens proficiat en Gods zegen toe! Mogen zij hun ambt in honorem Dei vervullen!

Terug