Arsacal
button
button
button


Het terrorisme en de vluchtelingen

33e zondag door het jaar B

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 15 november 2015
Met pastoor Nederstigt en de drie zusters
Met pastoor Nederstigt en de drie zusters

Zondag 15 november was ik in de St. Anna Bo­ni­fa­tius­kerk in de tweede Oosterparkstraat in Amsterdam, een gemeen­schap die betrokken is bij de liturgie, bij elkaar en bij mensen in moeilijke omstandigheden, zoals de vluch­te­lingen. Sinds enige tijd is er een gemeen­schap van drie zusters Dienaressen van de H. Geest gevestigd, die zich onder meer inzetten voor de vluch­te­lingen. Pastoor Leo Nederstigt is blij met hen.

Homilie

Beter­schap voor pastoor Leo

Broeders en zusters,
Allereerst wil ik graag zeggen
dat ik het fijn vind om bij jullie te zijn
en met pastoor Leo Nederstigt,
met de zusters en met U allen
de heilige Eucha­ris­tie te vieren.
Ik ben blij ook straks de zusters te kunnen bezoeken
in hun nieuwe gemeen­schap .
Natuurlijk wil ik vandaag
heel bijzonder bidden voor een goed verloop
van de behandelingen en de operatie
van pastoor Nederstigt.
We willen hem toch wel heel graag
nog wat jaren in ons midden houden
en ik weet dat U er ook zo over denkt,
omdat hij een priester is met geloof,
een warm hart
en pastorale nabijheid.
Dat zit in de familie.
De oom van pastoor Leo Nederstigt
was vroeger mijn pastoor in Leidschendam.
Als klein jongetje stond ik langs de kant van de weg
om hem bij zijn intocht welkom te heten
en ik en vele mensen daar
bewaren nog steeds goede herinneringen aan hem.

In verwarring

Maar in het evangelie is het vandaag
niet zo warm en gezellig.
Jezus heeft Zijn leerlingen net verteld
dat er gruwelijke oorlogen zullen komen,
met vervolging van de christenen
en allerlei verschrikkingen
en dat vele mensen zullen moeten vluchten.
Dat kwam in het evangelie
vlak voor het gedeelte
dat we vandaag gelezen hebben.
En dan komt het stukje evangelie
van vandaag,
waarin Jezus concludeert
dat in die tijd alles in verwarring is.

Parijs en het terrorisme

Dat is dus allemaal best wel actueel,
we zien het om ons heen gebeuren:
de gruwelijke slachtingen,
de terroristische aanslagen,
zoals in deze dagen opnieuw in Parijs,
maar ook de afgelopen dagen Beirout
en daarvoor bij Sharm el Sheikh,
waar vele onschuldige mensen
slachtoffer werden.
In deze dagen willen we met hen meeleven
door ons gebed
en doordat we dit geweld scherp veroordelen.
En we denken tegelijk ook
aan de vervolging van zo vele christenen,
we denken aan 60 miljoen mensen op de vlucht.

Angst voor vluch­te­lingen

Het is te begrijpen dat veel mensen onzeker zijn:
zullen er mogelijke terroristen
onder de vluch­te­lingen zijn?
Zullen de vluch­te­lingen onze banen inpikken
en zullen zij de invoering van de sharia eisen
- de Islamitische wet -
als zij hier sterk genoeg aanwezig zijn?
Er is angst voor de vluch­te­lingen,
angst voor zoveel nieuwe Neder­landers,
angst voor de Islam,
dat speelt hierbij een grote rol;
de politieke partijen
die zich het sterkst tegen de Islam verzetten,
doen het in de peilingen het best.

Laat hen niet de dupe zijn

En zeker, er moet op worden toegezien
dat geen verkeerde elementen
met de vluch­te­lingen meekomen;
zeker, de armste mensen in onze samenleving
mogen niet de dupe worden
van de opvang van vluch­te­lingen
en zeker, er moet naar worden gekeken
dat minderheden
- zoals de christenen onder de vluch­te­lingen -
hier niet opnieuw onderdrukt worden.

Vaak valt het mee

En natuurlijk weet ik ook niet alle antwoorden
op al die bange vragen.
Maar als we terug kijken in de geschiedenis
heeft iedere golf van immigratie naar ons land
negatieve reacties opgeroepen.
Het nieuwe is onbekend
en we weten nog niet wat dat gaat brengen,
maar vaak valt het mee,
het is vaak meegevallen.
Als je iemand leert kennen
ontstaat er begrip,
leer je die ander
als mens te zien,
dan kijk je heel anders.

Ik kan me nog herinneren
dat er in de zestiger jaren van de vorige eeuw
veel kritiek was op de komst van gastarbeiders.
Wat is daar nu nog van over?

Kansen

En we moeten ook in kansen denken:
nieuwe mensen
brengen nieuwe moge­lijk­he­den.
Nieuwe mensen brengen nieuwe
geestelijke en culturele rijkdommen
en zij brengen kunde en ervaring mee.

Denken met geloof, hoop en liefde

En we moeten de basis van ons eigen geloof
niet vergeten: geloof, hoop en liefde:
Het geloof in een God die alles draagt
en alles in Zijn handen houdt,
ook ieder van ons,
een God die voor ons op aarde kwam,
die voor ons heeft geleefd
die voor ons is gestorven.

En de hoop is een basis:
de hoop dat alles uit­ein­de­lijk goed komt,
dat God in Zijn goedheid langs het kruis
alles ten goede zal leiden.

Tenslotte is de liefde ons fundament,
wij kennen geen andere weg dan de liefde,
liefde en respect zullen onze leidraad zijn.
We kunnen, we moeten niet anders kijken
naar alles wat de wereld en onszelf overkomt
dan met geloof, hoop en liefde.

Een rare overgang

In het evangelie dat we zojuist hebben gelezen
is er tweemaal een voor ons gevoel
heel vreemde, rare overgang.
Jezus is in geuren en kleuren
alle verschrikkingen aan het beschrijven
en dan staat er ineens,
zonder verder overgang:
“Dan zullen zij de Mensenzoon zien op de wolken,
met macht en grote heerlijkheid”
en dan zullen de engelen komen.
Ineens is alles wat vol strijd en verwarring was
vervuld met hemelse heerlijkheid.
Zo zal het zijn!

Kijk ook omhoog

Dat wil zeggen:
als we gelovige mensen zijn,
die werkelijk op God vertrouwen
en als je hoort en leest en ziet
van al die narigheid in de wereld,
van al die stromen vluch­te­lingen,
van vervolging, oorlog en geweld,
van die aanslagen, zoals nu weer in Parijs,
kijk dan ook omhoog
zie ook met de ogen van je geest,
met de ogen van je hart
en zie en vertrouw
dat alles in Gods handen is,
dat het niet onze wereld is,
maar dat het Zijn wereld is,
dat Hij ons het kruis niet bespaart,
maar dat er ook het perspectief
van een nieuw en beter leven is.
Probeer als gelovige christen en katholiek
altijd verder te kijken
dan de vreselijke dingen die je hoort en ziet
of die je misschien in je eigen leven ervaart,
probeer de Heer te blijven zien;
en soms mag je inderdaad ervaren
dat Hij je in het lijden heel nabij is.
Probeer ook te blijven vertrouwen
dat Hij er uit­ein­de­lijk raad mee weet,
dat Hij het ten goede zal keren,
dat Zijn laatste woord over je leven
en over het leven van iedere mens van goede wil
een woord van leven en geluk zal zijn.

Getuigen gevraagd!

Ons geloof, ons gebed
en het getuigenis van ons geloof,
de waarden die we proberen voor te leven,
dragen bij aan een betere wereld.
Hoe sterker dat getuigenis er is
hoe minder kans er is
voor fundamentalisme, extremisme en geweld.

De vijgenboom

En dan komt er opnieuw
een vreemde overgang in het evangelie:
Jezus begint over een vijgenboom.
Als je ziet dat die bladeren krijgt en knoppen
is de zomer op komst.
En zo is het ook
met al die berichten die we horen en zien
en die ons soms in verwarring brengen:
zie ze als een teken van een nieuwe tijd,
als een klein signaal dat de Heer
uit­ein­de­lijk zal komen en alles zal voltooien
en dat Hij de Heer van de geschiedenis is,
al weten we dag noch uur.

Hoop

En zo is dit evangelie
waarin alles in verwarring is,
er talloze verschrikkingen zijn,
toch weer een evangelie van hoop:
alles is in Gods hand,
laat je niet gek maken,
leef met vertrouwen,
zie het kruis wat de mensheid treft
niet als iets definitiefs, niet als het laatste woord,
maar hou bij alles wat er gebeurt
altijd ook dat perspectief, dat uitzicht op
een nieuw leven,
op verlossing
en voltooiing.
Amen

Terug