Arsacal
button
button
button


Restauratie schip kathedraal bijna voltooid, kerk weer helemaal open

Terugblik van de bisschop op de aanslagen

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 november 2015
Na de Mis: een kijkje in het open kerkschip
Na de Mis: een kijkje in het open kerkschip

Op het feest van Christus Koning vierde bisschop mgr. Jozef Punt de heilige Mis in de kathedrale basiliek van Sint Bavo, waarbij ik heb geconcelebreerd. De bisschop sprak in zijn homilie over de verschrikkelijke gebeur­te­nissen van de laatste weken. Hij wees erop dat steeds meer moslims afstand nemen van dit geweldadig terrorisme en dat moet steeds meer gebeuren. Alleen binnen de Islam kan het probleem van gewelddadige in­ter­pre­ta­ties van deze godsdienst worden ogelost, dat kunnen wij niet doen. Jezus heeft godsdienstig gemotiveerd geweld overwonnen en afgewezen door de liefde voorop te stellen en geweld af te wijzen zelfs toen men Hem een gewelddadige dood liet sterven.

De kathedraal was deze zondag weer geheel open: de afscheiding die de kerk in tweeën had gedeeld om de restauratie mogelijk te maken was weggehaald. De kerk­gangers zaten nog wel in de koorruimte omdat op dit moment de vloerverwarming in het kerkschip wordt aangelegd. Voor kerstmis zal ook dit gereed zijn en zitten de mensen van de Sint Bavo er weer warmpjes bij, althans letterlijk. Wat de financiën betreft: de plebaan deed een dringende oproep om bij te dragen aan de kostbare restauratie. Daar is nog wel geld voor nodig... Na kerstmis zullen nog wel restauratie­werk­zaam­heden plaatsvinden aan de zijkapellen en daarna zijn de torens nog wachtende op een opknapbeurt...

Terug