Arsacal
button
button
button
button


Restauratie schip kathedraal bijna voltooid, kerk weer helemaal open

Terugblik van de bisschop op de aanslagen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 november 2015 - 220 woorden
Na de Mis: een kijkje in het open kerkschip
Na de Mis: een kijkje in het open kerkschip

Op het feest van Christus Koning vierde bis­schop mgr. Jozef Punt de heilige Mis in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, waarbij ik heb gecon­ce­le­breerd. De bis­schop sprak in zijn homilie over de verschrikke­lijke gebeur­te­nissen van de laatste weken. Hij wees erop dat steeds meer moslims afstand nemen van dit gewel­da­dig terrorisme en dat moet steeds meer gebeuren. Alleen binnen de Islam kan het probleem van geweld­da­dige in­ter­pre­ta­ties van deze gods­dienst wor­den ogelost, dat kunnen wij niet doen. Jezus heeft gods­diens­tig ge­mo­ti­veerd geweld overwonnen en afgewezen door de liefde voorop te stellen en geweld af te wijzen zelfs toen men Hem een geweld­da­dige dood liet sterven.

De ka­the­draal was deze zon­dag weer geheel open: de afschei­ding die de kerk in tweeën had gedeeld om de res­tau­ra­tie moge­lijk te maken was weg­ge­haald. De kerk­gan­gers zaten nog wel in de koor­ruim­te omdat op dit moment de vloerverwar­ming in het kerk­schip wordt aan­ge­legd. Voor kerst­mis zal ook dit gereed zijn en zitten de mensen van de Sint Bavo er weer warmpjes bij, althans let­ter­lijk. Wat de fi­nan­ciën betreft: de ple­baan deed een dringende oproep om bij te dragen aan de kost­ba­re res­tau­ra­tie. Daar is nog wel geld voor nodig... Na kerst­mis zullen nog wel res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den plaats­vin­den aan de zij­ka­pellen en daarna zijn de torens nog wachtende op een opknapbeurt...

Terug