Arsacal
button
button
button
button


Heilig Jaar van Barmhartigheid gaat beginnen

Dinsdag 8 December

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 december 2015 - 263 woorden
Heilig Jaar van Barmhartigheid gaat beginnen

Het heilig jaar van barm­har­tig­heid dat paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen, gaat op 8 de­cem­ber van start. Dan wordt in Rome de heilige deur geopend. Ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den heilige deuren geopend van de kerken waar de aflaat van het heilig jaar kan wor­den verkregen. Dat gebeurt op zon­dag 13 de­cem­ber (zie onder).

Voor de ka­the­draal moest een uit­zon­de­ring wor­den gemaakt in ver­band met res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den, daar wordt de deur op kerst­mis geopend (zie onder).

In de pa­ro­chies is een fol­der verspreid met tal van ac­ti­vi­teiten die in het bisdom plaats­vin­den. Al deze in­for­ma­tie is ook te vin­den op de web­si­te van het bisdom:

Andere ac­ti­vi­teiten zijn te vin­den op de speciale web­si­te van het Heilig Jaar:

Boek - Een jaar van Gods barm­har­tig­heid

Het Katho­liek Alpha Centrum heeft een boek ge­pu­bli­ceerd met teksten over barm­har­tig­heid uit de traditie van de Kerk der eeuwen: "Een jaar van Gods barm­har­tig­heid" (kosten € 9,75). Ook zijn door dit centrum fol­ders en een poster uitge­ge­ven met in­for­ma­tie voor de gelo­vi­gen, zie:

Am­ster­dam - Basiliek H. Nicolaas

Zondag 13 de­cem­ber a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. J.G. van Burg­ste­den s.s.s.
m.m.v. Collegium Capella Nicolai

Heiloo - Hei­lig­dom O.L. Vrouw ter Nood

Zondag 13 de­cem­ber a.s. om 10.30 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
m.m.v. koor Ubi Caritas

Haar­lem -Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo

Vrij­dag 25 de­cem­ber - Eerste Kerst­dag om 10.00 uur
Hoofd­cele­brant: Mgr. Dr. J.M. Punt
m.m.v. het Ka­the­drale Koor
(In ver­band met de afron­ding van de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal is gekozen voor Eerste Kerst­dag)

Terug