Arsacal
button
button
button


Bisschop Van Burgsteden 80 jaar

Viering met bisdommedewerkers

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2015
Mgr. Van Burgsteden tijdens de receptie voor de bisdommedewerkers
Mgr. Van Burgsteden tijdens de receptie voor de bisdommedewerkers

Op 8 december aanstaande bereikt mgr. Jan van Burgsteden sss de tachtig­jarige leef­tijd. Op 4 december werd dit alvast gevierd met een receptie voor de bisdom­mede­werkers in de spiegel­zaal van het bisschopshuis.

Mgr. Van Burgsteden was mijn voor­ganger als hulp­bisschop van Haarlem-Amsterdam en is nog steeds heel actief, onder meer als admini­strator van de binnen­stads­parochie van Amsterdam met onder meer de Sint Nicolaas­basiliek. Ook dient hij regel­matig het vormsel toe en woont de staf­besprekingen van het bisdom bij. Hij vervult taken voor de bis­schop­pen­confe­rentie en bezoekt de emeriti en geeft geeste­lijke leiding. Daarnaast vervult hij een belang­rijke rol in zijn commu­ni­teit op het Begijnhof en is hij binnen het Focolare actief. En nu ben ik vast en zeker nog iets vergeten!

Geen wonder dat de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jozef Punt,die hem bij de receptie toesprak, zei dat de psalm die spreekt over de leeftijd van de mens: wij worden zeventig of als wij heel sterk zijn tachtig, niet voor bisschop Van Burgsteden lijkt te gelden. Met zijn tachtig jaren maakt hij nog steeds een uiterst vitale indruk en is hij vol activiteiten. Ad multos annos!

Van harte proficiat aan mgr. Van Burgsteden!

Terug