Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Van Burgsteden 80 jaar

Viering met bisdommedewerkers

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2015 - 230 woorden
Mgr. Van Burgsteden tijdens de receptie voor de bisdommedewerkers
Mgr. Van Burgsteden tijdens de receptie voor de bisdommedewerkers

Op 8 de­cem­ber aanstaande bereikt mgr. Jan van Burg­ste­den sss de tach­tig­jarige leef­tijd. Op 4 de­cem­ber werd dit alvast gevierd met een receptie voor de bisdom­mede­werkers in de spiegel­zaal van het bis­schops­huis.

Mgr. Van Burg­ste­den was mijn voor­gan­ger als hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en is nog steeds heel actief, onder meer als admini­strator van de binnen­stads­pa­ro­chie van Am­ster­dam met onder meer de Sint Nicolaas­basiliek. Ook dient hij regel­matig het vormsel toe en woont de staf­bespre­kingen van het bisdom bij. Hij vervult taken voor de bis­schop­pen­confe­rentie en bezoekt de emeriti en geeft geeste­lijke lei­ding. Daar­naast vervult hij een belang­rijke rol in zijn commu­ni­teit op het Begijnhof en is hij binnen het Focolare actief. En nu ben ik vast en zeker nog iets vergeten!

Geen won­der dat de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jozef Punt,die hem bij de receptie toesprak, zei dat de psalm die spreekt over de leef­tijd van de mens: wij wor­den zeven­tig of als wij heel sterk zijn tach­tig, niet voor bis­schop Van Burg­ste­den lijkt te gel­den. Met zijn tach­tig jaren maakt hij nog steeds een uiterst vitale indruk en is hij vol ac­ti­vi­teiten. Ad multos annos!

Van harte proficiat aan mgr. Van Burg­ste­den!

Terug