Arsacal
button
button
button


dekens bijeen voor reguliere vergadering

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2015
dekens bijeen voor reguliere vergadering

Op woensdag 9 december kwamen de drie dekens bijeen in hun ongeveer maandelijkse vergadering. Met de staf­func­tio­naris kerkopbouw, de algemeen econoom, de coördinator van de dekenaten en mijzelf komen zij regelmatig bijeen om onder meer pastorale en liturgische situaties in de dekenaten, financiële aan­ge­le­genheden van de RCF (Regionale Centrale Financiering) en herstrucutrering van parochies te bespreken. Na afloop van de vergaering gebruikten we samen met de bisschop het middagmaal.

Het bisdom Haarlem-Amsterdam telt op dit moment drie dekenaten: Alkmaar (deken E. Moltzer), Haarlem (deken A. Cassee) en Amsterdam (deken A. Bakker sma).

Terug