Arsacal
button
button
button
button


dekens bijeen voor reguliere vergadering

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2015 - 95 woorden
dekens bijeen voor reguliere vergadering

Op woens­dag 9 de­cem­ber kwamen de drie dekens bijeen in hun ongeveer maan­de­lijkse ver­ga­de­ring. Met de staf­func­tio­na­ris kerkop­bouw, de alge­meen econoom, de coördinator van de de­ke­na­ten en mij­zelf komen zij regel­ma­tig bijeen om onder meer pas­to­rale en li­tur­gische situaties in de de­ke­na­ten, finan­ciële aan­ge­le­gen­he­den van de RCF (Regionale Centrale Finan­cie­ring) en hers­trucutre­ring van pa­ro­chies te bespreken. Na afloop van de vergae­ring gebruikten we samen met de bis­schop het mid­dagmaal.

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam telt op dit moment drie de­ke­na­ten: Alkmaar (deken E. Moltzer), Haar­lem (deken A. Cassee) en Am­ster­dam (deken A. Bakker sma).

Terug