Arsacal
button
button
button


Bij God is ieder welkom!

Inwijding van de St. Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 20 december 2015
De kerkzaal voor de Mis (1), blik op het altaar (2)
De kerkzaal voor de Mis (1), blik op het altaar (2)

Op de vierde zondag van de Advent, 20 december, vond de feestelijke Inzegening van de nieuwe St. Franciscus Xaverius­kerk in Enkhuizen plaats. De parochie heeft vlakbij de Koepoort die tot het stadje toegang geeft een bibiliotheek kunnen overnemen die al een beetje voorbestemd was om kerk te worden: het plafond ziet eruit als het gewelf van een kerk­ge­bouw.
Over thuiskomen....

De pastoor, pater Peter Peelen s.j., concelebreerde en de nieuw=-aangestelde diaken Jules Post assis­teerde. Vele parochianen hadden de laatste maanden hard gewerkt om de nieuwe kerk klaar te krijgen; in de sacristie kon ik de verflucht nog goed ruiken.
De parochie beschikt niet alleen over een dames- en herenkoor (dat natuurlijk St. Caecilia heet), maar ook over een middenkoor, een jongerenkoor en een kinderkoor. Al deze koren hadden een aandeel in de drukbezochte heilige Eucha­ris­tie. De kinderen van het kinderkoor liepen tijdens het slotlied na de Mis in processie met slingers door de kerk: het was feest.
In het interieur van de kerk zijn de voornaamste voorwerpen uit de oude kerk opnieuw geplaatst, zoals het altaar dat daarom ook niet opnieuw gewijd werd en een houtgesneden herinneringsmonument voor de overledenen van de parochie. De oude neogothische kerk - die er nog wel staat - was te slecht geworden om te gebruiken en te duur om op te knappen. Vandaar dat de parochie deze stap had moeten nemen, maar zo te zien had de gemeen­schap er geen spijt van: het nieuwe gebouw is prachtig geschikt en heeft mooie bijruimten waarin allerlei vergaderingen en bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.

Aan het begin van de Mis werd het water gewijd, waarmee de muren en de gelovigen werden besprenkeld. Daarmee was de kerk voor de eredienst in gebruik genomen. Voor het klaarmaken van de gaven werd het altaar in gereedheid gebracht met kaarsen en bedekt met de altaardwaal.

Van harte wensen we de parochianen van Enkhuizen proficiat met hun nieuwe kerk­ge­bouw!

Homilie

welkom

Broeders en zusters,
Allereerst wil ik U van harte feliciteren
met Uw nieuwe kerk­ge­bouw.
Ik hoop van harte dat U zich hier thuis mag voelen,
thuis bij onze Lieve Heer
die U hier hartelijk welkom heet:
Bij God is iedereen welkom,
zoals op de voorkant van ons mooie boekje staat.

Wat wil die deur?

Ja, zo is het: bij God is iedereen welkom
en dat vieren we in dit heilig jaar van Barm­har­tig­heid,
dat onlangs door paus Franciscus is geopend,
op bijzondere wijze.
De paus heeft een deur geopend
en in alle bisdommen van de wereld
is dat nagedaan;
ook wij hebben in ons bisdom
in Heiloo, Amsterdam en de kathedraal
drie heilige deuren geopend,
waardoor iedereen mag binnengaan.
Die deuren zijn een teken:
ze zijn als het hart van God:
Gods hart staat altijd voor iedereen open.

Wordt het weer goed?

Ik denk dat er onder U zeker mensen zijn
die kinderen en kleinkinderen hebben
en op een zondag als deze
hopen dat die nog even langs komen voor een bezoekje.
Een vader of moeder ziet de kinderen graag,
een opa of oma houdt van de kleinkinderen,
tenminste zo moet het zijn
al weet ik natuurlijk ook
dat in sommige gezinnen
heel wat is voorgevallen:
soms zijn er harde woorden gesproken,
dingen gedaan
waardoor anderen zich benadeeld voelden,
relaties zijn verstoord geraakt.
Dat is iets wat je nooit vergeet
als dat is gebeurd.
Dat raakt ons diep.
Niet voor niets zijn er zoveel televisie programma’s
om mensen op te sporen
of relaties te herstellen.
Maar een vader of moeder,
een opa of oma hoopt toch eigenlijk bijna altijd wel
dat de relatie mag worden hersteld,
dat het weer goed wordt.

Verwijten en een slechte behandeling

Met God onze hemelse vader
en Zijn kinderen
is het al niet veel anders:
De hemelse Vader ziet uit naar onze komst
en net als kinderen tegenover hun ‘aardse’ ouders,
vinden ook de kinderen van de hemelse Vader vaak
dat ze het te druk hebben om langs te gaan
en soms zijn er verwijten,
denkt dat kind dat die hemelse Vader hem of haar
niet goed behandeld heeft,
enzovoorts.
Maar die Vader staat toch altijd klaar,
staat altijd open voor je,
Hij hoopt dat het weer goed komt,
je blijft bij Hem altijd welkom.
Hét sacrament waarin dat tot uiting komt
is het sacrament van vergeving, de biecht.
Paus Franciscus hoopt daarom dat dit heilig jaar
voor heel veel mensen een kans wordt
om de kracht en de rijkdom van dat sacrament te ervaren.

Wat als hij niet wil praten?

Natuurlijk is onze relatie met Hem
iets anders dan die met een mens,
we krijgen van God bij­voor­beeld
niet altijd zo letterlijk antwoord
op onze vragen;
we kunnen soms - als we ervoor open staan -
iets van een antwoord gaan ontdekken,
soms gaan we een beetje begrijpen
waarom dingen zijn gebeurd,
zoals ze zijn gebeurd.
Dat is in een aardse relatie eigenlijk ook zo:
soms zou je weleens alles uit willen praten,
maar hoe vaak is dat in feite mogelijk?
Heel vaak lukt het niet echt,
omdat niemand echt wil toegeven
en de schuld bij de ander wordt gelegd;
maar het einde van het liedje is
dat je toch ergens weer begrip en liefde
voor elkaar moet gaan krijgen
ook al heb je niet alles uit kunnen praten.
In onze relatie met God
komt daar nog bij
dat God oneindig groot is en boven ons verheven,
tegen over Hem zijn wij als een zandkorreltje zo klein.

Een beetje met Hem praten...

Toch is Hij ons altijd ook dichtbij
en op de momenten van ons leven
dat we daarvoor open staan
kunnen we Zijn liefdevolle aanwezigheid ervaren.
Fijn dus dat U vandaag
bij Uw hemelse Vader op bezoek bent gekomen,
want dat is het toch wat wij vandaag mogen doen
in dit nieuwe kerk­ge­bouw.
Ik hoop dat U
in een stil gebed of bij het branden van een kaars
met Hem kunt praten,
U elkaar een beetje kunt verstaan,
zodat U getroost en gesterkt weer naar huis toe mag gaan.

Gedoopt tot één gezin

Aan het begin van de viering
zijn we besprenkeld
met het gewijde water.
Zo werden we herinnerd aan het feit
dat we eens het heilig doopsel hebben ontvangen.
Dat was een belangrijk moment,
daardoor werden we op een bijzondere wijze
kind van God,
door het doopsel horen we tot Gods gezin,
als kinderen van één familie zijn we samengekomen
in het huis van onze Vader.
Die besprenkeling met wijwater
was daarom ook een wens aan U:
dat U zich hier thuis mag voelen in deze kerk!

Het gebeurt ook hier vandaag!

Op deze vierde zondag van de Advent
kijken we uit naar het kerstfeest,
feest van de geboorte van Gods Zoon in ons midden,
in de stal van Bethlehem.
Het evangelie dat we hebben gehoord
stond eigenlijk al in dat teken:
Maria in verwachting van Jezus
bezoekt haar nicht Elizabeth.
Jezus in de schoot van Maria
komt het huis van Elizabeth binnen.
Tegelijk is dit misschien wel het mooiste evangelie
wat je je voor een kerk­wijding kunt denken:
Want wat er in het huis van Elizabeth gebeurde,
dat gebeurt eigenlijk ook hier vandaag:
Vandaag wordt dit gebouw veranderd:
het wordt een kerk, een huis van God.

Ontmoeten en ontvangen

Jezus komt in dit huis om hier te wonen
en midden onder ons te zijn.
En dit is ook het huis
waar we Maria, Zijn moeder ontmoeten.
Hier ontvangt U de heilige communie,
het lichaam van Christus, de Heer.
Hier steekt U een kaarsje bij Maria op
en vraagt haar of zij U wil laten zien
dat zij een Moeder is;
hier worden kinderen gedoopt,
zonden vergeven,
huwelijken gezegend,
dierbare overledenen
aan Gods goedheid aanbevolen,
hier wordt de eerste communie gegeven aan de kinderen
en de heilige Geest in het vormsel­sa­cra­ment.
Daarom is dit een kerk,
een huis van God,
een plaats waar we de Heer ontmoeten
en kracht ontvangen
om echts iets moois van ons leven te maken.
Een rijk leven is een leven
dat we niet voor onszelf leven
maar voor God en de naaste.
Van harte wil ik daarom bidden
dat U hier als een kind aan huis mag zijn!

Mijn wens voor U

Als Maria met Jezus in haar schoot
het huis van Elizabeth binnengaat,
gebeuren daar wonderlijke dingen:
Er is vreugde, er is blijd­schap
en Elizabeth wordt vervuld van de heilige Geest.

Dat is ook mijn wens aan U allen,
dat wanneer U hier binnengaat
U vreugde en vrede mag vinden,
dat U hier geraakt mag worden
door de kracht van de heilige Geest,
dat U mag ervaren dat U welkom bent bij God,
omdat Hij barmhartig is en vol liefde
en ons mensen steeds weer nieuwe kansen geeft.
Amen

Terug