Arsacal
button
button
button
button


Saint John's college choir met Bavocantorij voor uitverkochte kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 december 2015 - 163 woorden
Sanne Nieuwenhuijsen voor het Saint John's choir (1) en de Bavo in nieuwe luister (2)
Sanne Nieuwenhuijsen voor het Saint John's choir (1) en de Bavo in nieuwe luister (2) (foto: Eric Fennis (1) en Jan Hendriks (2))

De ka­the­drale basiliek van Sint Bavo was geheel gevuld voor het prach­tige kerst­con­cert van het Saint John's college choir uit Cambridge onder lei­ding van Andrew Netsingha. Samen met de Bavo­can­to­rij onder lei­ding van onze Sanne Nieuwen­huij­sen zongen zij meerstemmige kerst­lie­de­ren uit heden en verle­den en na­tuur­lijk was er ook tijd voor samenzang. Het overkwam Sanne Nieuwen­huij­sen tij­dens het concert dat zij dit fameuze in 1511 opgerichte koor stond te diri­geren. Wat ieder ver­der opviel was hoe mooi de ka­the­draal gewor­den is.

Het is altijd weer een feest om dit beroemde Engelse jongens- en mannen­koor te horen. Zo dachten velen er blijk­baar over, want de bezoekers waren van heinde en verre geko­men: ik sprak mensen uit Zaan­dam, uit Haas­trecht en Utrecht.

In de ka­the­draal viel de nieuwe ver­lich­ting op die de gewelven prach­tig aanlicht en de hele kerk een nieuwe, sfeer­volle uit­stra­ling geeft.

Woens­dag avond is in dezelfde ka­the­draal nog het Festival of nine lessons and carrols mee te maken, dat begin daar om 20.00 uur.

Terug