Arsacal
button
button
button


Grote opkomst voor Nine lessons and carols

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015
de kandelaar met de negen kaarsen, ontstoken na de negen lezingen
de kandelaar met de negen kaarsen, ontstoken na de negen lezingen

Er waren 650 boekjes voorbereid voor het Festival of Nine Lessons and Carols in de kathedraal, een viering van negen schriftlezingen afgewisseld met kerstzang van de Bavocantorij en van koor met volk, maar er kwamen meer dan 800 mensen naar de sfeervolle kerst­bij­een­komst toe in de fraai gerestaureerde kathedraal.

Na het grote succes van zondag­avond met het Saint John's college choir, waar meer dan 900 mensen naar toe waren gekomen, was dit dus opnieuw een mooi gebeuren. Negen lezingen uit Oude en Nieuwe Testament werden ter voor­be­rei­ding op het kerstfeest voorgelezen door koorleden, door de magistra cantus Sanne Nieuwenhuijsen, door ds. Bernard Luttikhuis van de Grote Kerk, door diaken Eric Fennis en pastoor Bart Putter, door de Plebaan Hein jan van Ogtrop (en toen viel de microfoon even uit... alles is nog een beetje nieuw na de res­tau­ra­tie), door mijzelf en mgr. Jozef Punt. Bij iedere lezing werd een kaars ontstoken aan een negenarmige kandelaar (zie foto). Een zestiental meerstemmige kerstliederen wisselden de lezingen af, met aan het orgel dr. Ton van Eck.

De traditie van dit Festival of Nine lessons and carols is in 1880 in Enge­land ontstaan waar het voor het eerst in Truro cathedral plaats vond. De Haarlems kathedraal doet ook al weer 25 jaar mee en dat zou dus een jubileum zijn geweest, ware het niet dat het één keer heeft moeten uitvallen door ziekte van de toenmalige magister cantus. Dus nu vieren we dat jubileum volgend jaar maar...

Terug