Arsacal
button
button
button
button


Grote opkomst voor Nine lessons and carols

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015 - 240 woorden
de kandelaar met de negen kaarsen, ontstoken na de negen lezingen
de kandelaar met de negen kaarsen, ontstoken na de negen lezingen

Er waren 650 boekjes voor­be­reid voor het Festival of Nine Lessons and Carols in de ka­the­draal, een vie­ring van negen schrift­le­zingen afgewisseld met kerstzang van de Bavo­can­to­rij en van koor met volk, maar er kwamen meer dan 800 mensen naar de sfeer­volle kerst­bij­een­komst toe in de fraai gerestaureerde ka­the­draal.

Na het grote succes van zon­dag­avond met het Saint John's college choir, waar meer dan 900 mensen naar toe waren geko­men, was dit dus opnieuw een mooi gebeuren. Negen lezingen uit Oude en Nieuwe Testa­ment wer­den ter voor­be­rei­ding op het kerst­feest voor­ge­le­zen door koorle­den, door de magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen, door ds. Bernard Luttikhuis van de Grote Kerk, door diaken Eric Fennis en pastoor Bart Putter, door de Plebaan Hein jan van Ogtrop (en toen viel de micro­foon even uit... alles is nog een beetje nieuw na de res­tau­ra­tie), door mij­zelf en mgr. Jozef Punt. Bij iedere lezing werd een kaars ontstoken aan een negenarmige kande­laar (zie foto). Een zes­tiental meerstemmige kerst­lie­de­ren wissel­den de lezingen af, met aan het orgel dr. Ton van Eck.

De traditie van dit Festival of Nine lessons and carols is in 1880 in Engeland ontstaan waar het voor het eerst in Truro ca­the­dral plaats vond. De Haar­lems ka­the­draal doet ook al weer 25 jaar mee en dat zou dus een jubileum zijn geweest, ware het niet dat het één keer heeft moeten uit­val­len door ziekte van de toen­ma­lige magister cantus. Dus nu vieren we dat jubileum volgend jaar maar...

Terug