Arsacal
button
button
button
button


Het geloof van Oranje: wat betekent geloven voor de Oranjes?

Nieuw boek van Marianne Visser van Klaarwater

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 januari 2016 - 240 woorden
Het geloof van Oranje: wat betekent geloven voor de Oranjes?

Op de eerste maan­dag van dit nieuwe jaar kwam onder­zoeks­jour­na­liste en royalty-schrijfster Marianne Visser van Klaar­wa­ter haar nieuwe boek brengen, een bij­zon­der mooie uitgave over het geloof van de leden van het Oranjehuis, van Juliana van Stol­berg tot Koning Willem-Alexan­der, verlucht met illus­tra­ties van de Arubaanse schil­der Gustave Nouel.

Het chris­te­lijk geloof heeft altijd een rol gespeeld in het per­soon­lijk leven van de Oranjes, wat niet wil zeggen dat zij allen even ker­ke­lijk waren. Koning Willem-Alexan­der heeft belij­denis gedaan al heeft hij ook aange­ge­ven wel gelovig maar niet ker­ke­lijk te zijn; hij en koningin Máxima zien het geloof als een privé-zaak, zo komt in “Het geloof van Oranje” tot uiting. Koningin Wilhelmina was een trouw kerk­gangster, maar had geen hoge dunk van de ker­ke­lijke lei­ding. De vorst die zich het meest met de katho­lie­ke kerk verwant voelde was vermoe­de­lijk Koning Willem II, die met een Russisch Orthodoxe vrouw was getrouwd, voor wie een eigen kapel was ingericht waar een Russisch Orthodoxe pries­ter de Heilige Li­tur­gie vierde. De koning zelf had goede relaties met de aarts­bis­schop mgr. Zwijsen, maar hij bleef pro­tes­tant al ging hij niet graag naar een kerk, maar liet hij liever een dienst aan het hof ver­zorgen.

Zo staat het vlot lees­ba­re boek van Marianne Visser van Klaar­wa­ter vol met inte­res­sante gegevens.

Het fraai uitge­ge­ven boek kost € 27,50 en is uitge­ge­ven bij uit­ge­ve­rij U2pi (www.jou­boek.nl)

Terug