Arsacal
button
button
button


Matteüspassion in de Obrechtkerk

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 april 2012
Matteüspassion in de Obrechtkerk

In de Amster­damse Obrecht­kerk ("Onze Lieve Vrouw van de Aller­hei­ligste Rozen­krans") werd op dins­dag in de Goede Week voor de eerste keer de Matteüspassion uitgevoerd door het Toon­kunst­koor Amster­dam, Holland Symfonia en de jongens en meisjes van ons kathedrale koor. Het werd een groot succes

De kerk die vlak achter het concert­ge­bouw is gelegen is de laatste jaren prachtig gerestaureerd. Voor de uitvoering van de Passion kreeg ik daar enige uitleg over van de heer Manfred Evers die veel voor de res­tau­ra­tie heeft gedaan. Terecht is men in de Obrecht zeer blij met het re­sul­taat.

Mevrouw Susanne de Roy van Zuidewijn die het ini­tia­tief had genomen tot deze eerste Matteüspassion in de Obrecht, kan eveneens met tevreden­heid terugblikken: de kerk was geheel gevuld met mensen die deze avond niet wilden missen, terwijl 's mid­dag voor 600 kinderen (!) een eigen versie van de Passion was uitgevoerd waarop de basi­scho­len in een aantal lessen de kinderen hadden voor­be­reid. Een mooi ini­tia­tief.

De uitvoering onder lei­ding van dirigent Boudewijn Jansen was bij­zon­der geslaagd. De mooie kerk en prima akoustiek werkten daar aan mee. Bij­zon­der was dat het lijdens­ver­haal op grote schermen ook in beeld werd vertaald door video­kunste­naar Gerald van der Kaap. Per­soon­lijk vond ik dit een fraaie toevoe­ging die bijdroeg aan de beleving van het lijden van Onze Heer. Beeld en muziek onder­steunden elkaar in het overbrengen van de bood­schap.

Terug