Arsacal
button
button
button


Jaar van God gewijd leven afgesloten in Heiloo

Opdracht van de Heer in de tempel

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 2 februari 2016
religieuzen bijeen
religieuzen bijeen

Op 2 februari is het jaar van het God gewijde leven in Heiloo afgesloten met een bezinningsdag voor religieuzen en andere God gewijden die in groten getale waren gekomen.

Na een mooie inleiding van Abt Gerard Mathijsen over de werken van barm­har­tig­heid vierden we om 12.00 uur de Eucha­ris­tie. Na de lunch was er een inleiding over de werken van barm­har­tig­heid in de kunst door drs. Joost van Hest, consulent van het Catharijnenconvent. Er was ook veel tijd voor uitwisseling en dat werd door de deelnemers duidelijk gewaardeerd.

Hieronder de homilie die ik bij deze gelegenheid heb gehouden

Homilie

Broeders en zusters,
Voor mij is het een vreugde u allen te ontmoeten,
in het bijzonder alle religieuzen
op deze dag van het God gewijde leven,
waarmee het jaar van het gewijde leven wordt afgesloten.

Dankbaar voor Uw leven

Ik wil u allereerst zeggen
dat ik dankbaar ben
voor uw leven en uw getuigenis.
In onze tijd is het getuigenis van mensen
die hun leven aan God gegeven hebben,
van bijzonder belang.
Dat merken we bij­voor­beeld al
door de belang­stel­ling voor kloosters
en het simpele feit
dat de ene na de andere film, glossy of musical
over zusters of broeders wordt uitgebracht:
Non-sense, Sister-act,
vooral zusters zijn erg populair!
Veel oudere mensen
denken met warmte terug
aan de religieuze zusters in ziekenhuizen en scholen.
Natuurlijk was er ook onder die zusters
weleens een naar kreng
en zijn er soms verwerpelijke dingen gebeurd.
Als mensen dat merken zijn ze ook geschokt
omdat een God gewijde
eigenlijk een voorbeeldfiguur is.
Veel mensen - waaronder ik zelf -
bewaren dankbare herinneringen
aan de inzet van religieuzen.
De twee zusters
die mij op de lagere school hebben les gegeven,
behoren tot mijn favoriete leer­krachten.
Voor veel mensen
heeft een kloosterbezoek veel betekend
en nog steeds hoor ik verhalen over broeders en zusters
die de barm­har­tig­heid van God
een menselijk gezicht hebben gegeven.

God is de moeite waard

Het feit dat U er bent, dat U bestaat,
is een levend teken
dat God de moeite waard is
om je leven voor Hem te geven.
U bent dus een levend teken ervan
dat er meer is
dan de platte alledaagse werkelijkheid,
dat God naar mensen omziet,
dat het mogelijk is om zelveloos,
niet egoïstisch, niet individualistisch te leven.

Je natje en je droogje?

Alle drie de evangelische raden,
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid,
zijn uitdrukking van de gave van u zelf
en die raden moeten we dus
met een grote innerlijke en uiterlijke vreugde beleven,
anders worden ze een anti-teken.
Een celibatair die zich verschanst in zijn klooster
met z' n natje en z'n droogje,
alles goed voorzien, geen zorgen,
laat de vreugde van het jezelf geven
voor de velen, voor allen niet zien.
Voor mensen
die in de strijd om het bestaan verwikkeld zijn
met de zorg voor een gezin, voor werk,
met alles wat daarbij komt,
is het belangrijk te kunnen zien
dat God gewijden ook offers brengen
om hun roeping te volbrengen
en dat die roeping - contemplatief of meer actief -
iets vraagt en in dienst staat
van de mensen, de wereld, van God.
Elke roeping is daarvoor belangrijk,
zowel de religieus
die door zijn leven een teken stelt
dat God groter is en doel en bron,
als de religieus die zich door apostolaatswerken
ten dienste van God en de naaste stelt.
Dank dus aan U allen daarvoor!

Jong en oud

De verschillende religieuze instituten en andere gemeen­schappen
verkeren in uiteenlopende situaties.
Sommige religieuze instituten
zijn op weg naar de voltooiing
van hun apostolaat en hun bestaan.
Zij hebben hun missie bijna volbracht
en hebben een geschiedenis achter zich
van mooie inzet voor Gods koninkrijk.
Andere instituten zijn relatief recent
en voortgekomen uit een nieuw charisma
waarvan de nieuwe kracht zich duidelijk doet voelen.
Dat is bij elkaar
een mooie afspiegeling van het evangelie
dat we zojuist hebben gehoord.
Vier God gewijden ontmoeten elkaar daar.
Simeon en Hanna hebben een heel leven achter de rug
waarin zij God hebben gediend
en trouw zijn geweest
aan het gebed en de lofzang.
Zij komen nu naar voren
en mogen het Kind, de pasgeboren Verlosser,
in hun armen nemen.
Ook Maria en Jozef
hebben hun leven aan God toegewijd.
Ook zij zijn uitdrukking van de drie evangelische raden:
zij brengen het offer van de armen:
een koppel tortels of twee jonge duiven.
Zij leven maagdelijk, zonder gemeen­schap te hebben,
hun Kind is van de heilige Geest.
In gehoorzaamheid aan God en Zijn engel
hebben zij hun taak en opdracht opgenomen
om Jezus op te voeden
en voor te bereiden op Zijn zending.
Door wat zij doen
geven zij Jezus aan de wereld.
Maria is nog jong,
misschien was Jozef al wat ouder
en in Hanna en Simeon ontmoeten we twee bejaarde mensen.
Maar zij zijn één in de intensiteit
van de beleving van hun roeping.
Jong en ouder zijn één in hetzelfde ideaal,
zoals dat ook voor ons allen geldt.

Het vuur van het begin

Ik bid dat dit ons steeds mag verbinden:
dat vuur van het begin,
de liefde waarmee u uzelf aan Hem hebt willen geven,
het vertrouwen dat Zijn hand alles leidt
en dat het steeds voor ons voldoende zal zijn
iets van Gods barmhartige Liefde
zichtbaar te naken.
"Zozeer lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven".
Zo lief willen wij de wereld hebben
dat wij ons leven voor haar willen geven
in navolging van Jezus Zij Zoon.
Hij is het licht dat de wereld verlicht,
in Zijn licht willen wij leven,
dat licht willen wij uitdragen.
Amen

Terug