Arsacal
button
button
button


Volle aflaat van het Jubileum van de Barmhartigheid

Wat, waar en hoe?

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
paus Franciscus: aandacht voor de kleinen
paus Franciscus: aandacht voor de kleinen
de heilige deur
de heilige deur

Aan de beleving van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid heeft paus Franciscus ook een volle aflaat ver­bonden. Wat is dat en hoe kun je die verkrijgen?

Vergeving en genezing

Bij bekering gaat het niet alleen om de absolutie van onze zonden in de biecht. Natuurlijk worden de zonden door de biecht vergeven, maar voor een echte bekering is ook een omvorming van ons ‘zijn’ noodzakelijk, we moeten andere mensen worden. Stel dat Hitler of Stalin zich kort voor zijn dood zou hebben bekeerd, dan is zijn hart daarmee nog niet genezen; hij heeft een belangrijke en noodzakelijke stap gezet, maar de verandering en genezing van zijn hart vraagt toch nog een weg. Of denk aan de echtpaar waarvan er één ontrouw is geweest; als de ander dit vergeeft, is er een mooie en goede stap gezet, maar toch is er nog een weg nodig om de verhouding te herstellen. Daar is vaak hulp en begeleiding van anderen bij nodig.

Loutering, gesteund door heel de Kerk

Zo is het ook met onze zonde: God vergeeft die in het sacrament van de biecht, maar toch moeten we nog een weg gaan om de gevolgen van de zonde - de zondestraffen - uit te wissen. Zondestraffen zijn dus geen straf van God, maar de consequentie van onze verkeerde keuzes. Die zuivering noemen we wel ‘vagevuur’ (purgatorium, loutering) als die na het leven op aarde plaats vindt. Onder die gevolgen is gehechtheid aan het kwaad of te zeer vast zitten aan materiële dingen te rekenen. We kunnen in de hemel eigenlijk dit soort gehechtheden niet meenemen; daar moeten we los van komen. We worden uitgenodigd om bij die weg bijzonder te vertrouwen of de voorspraak en de verdiensten van heel de Kerk, waaraan we deel krijgen door de (volle of gedeeltelijke) aflaat waardoor we ons bewust invoegen in het lichaam van Christus dat de Kerk is en waarin het ene lid voor het andere lijdt.

De voor­waarden

Om een volle aflaat te verkrijgen is het nodig te biechten en de heilige communie te ontvangen (de paus heeft het in zijn brief over de jubileum-aflaat zelfs over het vieren van de Eucha­ris­tie met het overwegen van de barm­har­tig­heid). Tevens moet de geloofsbelijdenis worden gebeden in een goedgekeurde vorm (twaalf artikelen of credo van Nicea-Constantinopel) en een gebed worden gedaan voor de intenties van de paus (de intenties die de paus voor het welzijn van de Kerk en de hele wereld in zijn hart draagt). Daarnaast wordt iets bijzonders gedaan in het kader van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid, met name een kleine bede­vaart naar een heilige Deur in Rome of in de bisdommen of een werk van barm­har­tig­heid. Zieken en gevangenen kunnen zich daar geestelijk bij aansluiten. De aflaat kan ook voor de overledenen worden 'verdiend'.

Meer info

Vollediger is dit te lezen in de brief van paus Franciscus van 1 september 2015, die onder meer op de website van het iubilaeum misericordiae in ver­schil­lende talen te vinden is.

De Catechismus van de Katholieke kerk heeft het over de aflaten in nn. 1471 en volgende.

Terug