Arsacal
button
button
button


Afscheid Perschef Wim Peeters

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 februari 2016

Op vrijdag 12 februari nam drs. Wim Peeters wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als perschef van het bisdom Haarlem-Amsterdam, een functie die hij sinds 1998 had bekleed. Een periode van ernstige ziekte heeft hem tot zijn grote spijt verhinderd de laatste jaren werkzaam te zijn. Eigenlijk zou hij als vrijwilliger betrokken willen blijven, maar de gezondheidsperikelen staan dit helaas niet toe.

De bisschop, mgr. dr. J.M. Punt, sprak Wim hartelijk toe en overhandigde hem een cadeau en reikte hem de Bavopenning uit als teken van dankbaarheid. Ook collega Petra Vermeer sprak een mooi afscheidswoord. Veel collega’s woordvoerders van bisdommen, andere bij com­mu­ni­ca­tie betrokkenen en natuurlijk de collega’s van de bisdomcurie waren gekomen om Wim Peeters gedag te zeggen.

We betreuren zijn ziekte en vertrek, want Wim is een hartelijke, erudiete, gelovige en humoristische man, kortom: een echte katholiek!


felicitaties van de bisschop
felicitaties van de bisschop
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
felicitaties van velen, Wim is er maar bij gaan zitten
dankwoordje van Wim Peeters

Terug