Arsacal
button
button
button


Chrismamis: beeld van de Kerk

wijding heilige Olieën

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 april 2012
Chrismamis: beeld van de Kerk

De chrismamis is ieder jaar een prachtig gebeuren: de heilige Olieën worden gewijd en de priesters vernieuwen de beloften van hun wijding. Tegelijk is het een ontmoeting van het diocees met de bisschop. Bijzonder de vormelingen worden uitgenodigd en enkelen van hen brengen het chrisma naar voren dat door de Bisschop wordt geconsacreerd en wordt gebruikt om het vormsel toe te dienen. Met enkele vormelingen uit Almere staan we hier bij de grote kannen die de catechumenenolie, de ziekenolie en het chrisma bevatten. De volle kathedraal, de vele priesters (ik telde er zo'n zeventig), diakens en andere mede­wer­kers rond de Bisschop en natuurlijk ook de feestelijke liturgie met prachtige zang: de chrismamis is beeld van de Kerk.

Terug