Arsacal
button
button
button
button


Chrismamis: beeld van de Kerk

wijding heilige Olieën

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 april 2012 - 120 woorden
Chrismamis: beeld van de Kerk

De chrisma­mis is ieder jaar een prach­tig gebeuren: de heilige Olieën wor­den gewijd en de pries­ters vernieuwen de beloften van hun wij­ding. Tege­lijk is het een ont­moe­ting van het diocees met de bis­schop. Bij­zon­der de vor­me­lin­gen wor­den uit­ge­no­digd en enkelen van hen brengen het chrisma naar voren dat door de Bis­schop wordt geconsa­creerd en wordt gebruikt om het vormsel toe te dienen. Met enkele vor­me­lin­gen uit Almere staan we hier bij de grote kannen die de cate­chu­me­nenolie, de ziekenolie en het chrisma bevatten. De volle ka­the­draal, de vele pries­ters (ik telde er zo'n zeven­tig), diakens en andere mede­wer­kers rond de Bis­schop en na­tuur­lijk ook de fees­te­lij­ke li­tur­gie met prach­tige zang: de chrisma­mis is beeld van de Kerk.

Terug