Arsacal
button
button
button


Diploma-uitreiking op De Tiltenberg

Baccalaureaten en diploma’s basisvorming

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 februari 2016
proficiat aan alle geslaagden
proficiat aan alle geslaagden
Diploma-uitreiking op De Tiltenberg
Diploma-uitreiking op De Tiltenberg

Op zaterdag 19 februari mocht ik op De Tiltenberg tijdens een studiedag van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut de diploma's uitreiken. Het ging om het bac­ca­lau­reaat in de Theologie aan vijf kandidaten en het Bac­ca­lau­reaat in de Godsdienst­weten­schappen aan vier studenten. Daarnaast ontvingen anderen het diploma voor de basis­vor­ming na een twee-jarige opleiding en werd een getuig­schrift uitgereikt voor het beëindigen van de vierjarige minor-variant.

Het Bac­ca­lau­reaat wordt verleend op gezag van de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit. De Baccalaureaten in de Theologie zijn binnen het Sint Wil­li­brord­insti­tuut behaald op grond van de affiliatie met de Lateraanse Uni­ver­si­teit. Deze diploma’s worden afgegeven en getekend door de rector magnificus van deze uni­ver­si­teit. Het Bac­ca­lau­reaat in de Godsdienst­weten­schappen werd behaald aan het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut dat is opgericht door de Con­gre­ga­tie voor de Katholieke Opvoeding in Rome en verbonden is met de faculteit voor theologie van de Lateraanse uni­ver­si­teit.

Het Bac­ca­lau­reaat in de Sacra Teologia werd behaald door Andrea Geria, priester in Blaricum, Mariusz Momot, transeünt diaken in de parochie van Purmerend e.o., Jan Jaap van Peperstraten, transeünt diaken in de parochies van Het Klaverblad (Heemstede e.o.), br. Steve Purperhart OSB (Abdij van Egmond) en Eli Stok, priester­stu­dent in een pastoraal jaar in de parochies van het Westland (bisdom Rotterdam). Door de afsluiting van de Velsertunnel arriveerde br. Steve, vergezeld door Vader Abt G. Mathijsen wat te laat voor de uitreiking. Hij kreeg het Bac­ca­lau­reaatsdiploma daarna alsnog uitgereikt tijdens de maaltijd.

Het Bac­ca­lau­reaat in de Scienze Religiose (Godsdienst­weten­schappen) werd behaald door Annelies Cremers - de Rijk uit Leiden, Bart Jansen, diaken van het bisdom ’s Her­to­gen­bosch, Elisabeth Peters - van Tol en diaken Gert Jan van der Wal, werkzaam in de BOAZ-parochiez (Zandvoort, Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout) en Schalkwijk.

Het Diploma basis­vor­ming werd uitgereikt aan Jos van Bellen, Irma Duinmeijer, Raquel Geerman, Johan Gielings, Martijn Truijens en Karel Wiecherink; er was een Getuig­schrift voor Nico Kok.

Aan hen allen: hartelijke felicitaties!

Terug