Arsacal
button
button
button


Mag de pil nu volgens de paus?

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 23 februari 2016
De paus antwoordt op vele vragen van journalisten
De paus antwoordt op vele vragen van journalisten

Op de terugkeer vanuit Mexico heeft paus Franciscus zoals intussen gebruikelijk is, geantwoord op vele vragen van journalisten. Daar was ook een vraag bij die over anticonceptie ging in verband met het voorkomen van besmetting door het Zika-virus. Ging de paus in zijn antwoord in tegen de leer van de Encycliek Humanae Vitae van zijn voorganger paus Paulus VI?

De redactie van de website www.katholiekgezin.nl vroeg me om een commentaar, dat U kunt lezen op die website. Vermoedelijk raadt U de teneur van het antwoord al: de paus is niet tegen Humanae Vitae ingegaan al kun je van hem staande tussen de vliegtuigstoelen op een intercontinentale vlucht na een vermoeiende reis natuurlijk geen complete moraaltheologische verhandeling verwachten. De journalist suggereerde bovendien dat het zou gaan om het kiezen tussen twee kwaden (de zgn. keuze voor het minus malum), in het antwoord lijkt de paus (terecht) te willen aangeven dat die keuze hier niet aan de hand is, maar dat het gaat om het doel waarom je de pil neemt: wat is de werking en wat is de bij­wer­king? Is het anticonceptie of preventie van een ziekte? De paus verwijst naar een - al dan niet legendarisch - besluit van paus Paulus VI ten aanzien van zusters in Congo die met ver­krachting werden bedreigd. Toegepast op deze situatie zou het dus gaan om een echtpaar waarvan de man toch seksuele gemeen­schap wil ondanks een reëel en concreet gevaar van een virus voor een ongeboren kind.

Misschien dat niet alles even goed uit de verf is gekomen maar wie het interview met de paus leest (op de website van het Vaticaan) staat verbaasd over de geestelijke alertheid waarmee hij in die setting op tal van thema's ingaat.

Overigens is het ook paus Benedictus XVI gebeurd dat diens opmerkingen over het gebruik van condooms door een prostituee vragen opriepen (in Licht der wereld, Luce del mondo, in de Italiaanse editie die ik heb pp. 170-171). De Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer heeft daarop in een nota van 21 december 2010 mogelijke misverstanden uit de weg geruimd. Wellicht dat ook nu nog een verheldering zal komen.

Terug