Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen openen de week bij Radio Maria

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 februari 2016 - 217 woorden

Volgende week begint een nieuw pro­gram­ma dat weke­lijks wordt uitgezon­den bij Radio Maria: Een bis­schop opent de week. Iedere maan­dag kijkt een bis­schop vooruit naar de week die komen gaat. Vier bis­schop­pen doen eraan mee.

Het pro­gram­ma dat maximaal twin­tig minuten duurt wordt af­wis­se­lend ver­zorgd door mgr. Gerard de Korte, mgr. Rob Mutsaerts, mgr. Everard de Jong en mij­zelf. Het wordt Iedere maan­dag­och­tend om 08.00u uitgezon­den en het wordt herhaald op dezelfde dag om 16.00u en daarna in de nacht om 02.00u. Daar­naast verschijnt het op in­ter­net bij ‘uitzen­ding gemist’ (op de radio Maria web­si­te).

Deze week is de micro­foon geïnstalleerd waarbij een kort filmpje is opgeno­men dat op de Facebook-pagina van Radio Maria Neder­land te zien is.

De 'opdracht' van Radio Maria aan de bis­schop­pen luidt: Een in­spi­re­rend woord te spreken, een woord waarin wordt vooruitge­blikt op de week die komen gaat – bij­voor­beeld aan de hand van de bijbel­tek­sten die voorbij gaan komen in de li­tur­gie, een gebeur­te­nis in de media of aan de hand van agenda-items die op het pro­gram­ma staan, of gewoon aan de hand van de tijd van het jaar. De spreker is hier helemaal vrij in.Het mag een luch­tig karakter hebben.

Op Maan­dag 7 maart; Maan­dag 4 april; Maan­dag 2 mei en Maan­dag 30 mei zal ik een bijdrage geven.

Terug