Arsacal
button
button
button


Goede vrijdag

homilie

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 6 april 2012
Goede vrijdag

Ik hoef vandaag maar weinig woorden toe te voegen: het lijdensverhaal spreekt voor zich en van ons wordt nu alleen gevraagd geestelijk onder het kruis te gaan staan met Maria de moeder van de Heer en met Johannes de geliefde leerling, die zo’n goede band had met Zijn Meester, die nu gestorven is. Probeer in je hart toe te laten wat hier gebeurt, dat Hij hier uit liefde voor je sterft; probeer je te realiseren dat dit betekent dat Hij ons bemint met een per­soon­lijke liefde.

Het is goed om U te binnen te brengen dat Hij dit heeft gedaan omdat Hij heel per­soon­lijk van U houdt. Het sterven van Jezus is niet “In het algemeen”. Hij sterft voor alle mensen, maar niet voor die mensen als een ongekende grote massa, maar Hij sterft met een per­soon­lijke liefde voor ieder mens afzonderlijk, waarbij Hij ieder van ons kent en begrijpt, beter vaak dan wij onszelf kunnen begrijpen. Niemand van Zijn apostelen heeft dat waar­schijn­lijk beter begrepen dan Johannes: Degene die van Mij houdt sterft hier uit liefde voor mij.

En Maria staat hier onder het kruis, zij wordt door Jezus op dit moment als onze moeder aangewezen. Maria lijdt, maar zij lijdt mee met haar Zoon, zij voegt haar eigen lijden in in dat van haar Zoon. Zij wil haar lijden vruchtbaar maken. Ook wij worden uitgenodigd om dat te doen en medewerkers te worden van de verlossing. Wij aanbidden U Christus en loven U, omdat Gij door Uw kruis de wereld hebt verlost.

AMEN

Terug