Arsacal
button
button
button


Prinses Beatrix bezoekt Haarlemse kathedraal

Feestelijke afsluiting restauratie middenschip

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2016
wachtend op de komst van prinses Beatrix
wachtend op de komst van prinses Beatrix
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Een selfie na afloop met Sanne Nieuwenhuizen en (o.m.) achterin: de plebaan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan
Dr. Antoon Erftemeier biedt het nieuwe boek aan de bisschop aan

Op vrijdag­mid­dag 4 maart werd de afsluiting gevierd van de res­tau­ra­tie van het middenschip en interieur van de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem en werden de nieuwe glas-in-lood-ramen, ontworpen door Jan Dibbets, ge­pre­sen­teerd in aanwezigheid van H.K.H. prinses Beatrix.

Ondanks de voorjaars­va­kan­tie waren toch nog heel wat jongens en meisjes van het Kathedrale Koor aanwezig om deze mooie bijeenkomst op te luisteren met prachtige zang, uitgevoerd onder leiding van mevr. Sanne Nieuwenhuizen. Gekozen was onder meer voor twee werken die met de kathedraal en met Haarlem in nauw verband staan: een prachtig werk van mgr. Jan Valkestijn (Media Vita) en een zeer mooi Magnificat van Hendrik Andriessen, die zijn loopbaan als organist van de Haarlemse Sint Josephkerk begon. Dr. Ton van Eck, titulair organist van de kathedraal en drs. A. Roelofs, co-titulair organist leverden weer fraai werk op twee van de vijf orgels die de kathedraal rijk is, onder meer met een speciaal door Ton van Eck geschreven compositie, die melodieus de reflectie van het licht door de Dibbets-ramen vertolkte en het Te Deum lioet doorklinken waarvan de tekst in een band boven de pilaren in het schip is geschilderd. Van ver­schil­lende zijden vernam ik dat de nieuwe compositie veel indruk had gemaakt.

Prinses Beatrix nam alle tijd om de ramen en de kerk te bekijken en te spreken met degenen die verant­woor­de­lijk zijn voor de zang en de res­tau­ra­tie. Haar bezoek is zeer gewaardeerd. Elders zullen wel mooie foto's worden gepubliceerd die getuigen van haar aanwezigheid en interesse.

Onder de aanwezigen waren voorts kardinaal Adrianus Simonis, de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. Aldo Cavalli, burge­mees­ter Bernt Schneiders van Haarlem, de generaal Van Baal. De heer Jan Dibbets lichtte de betekenis, het wat en het hoe van de ramen toe, de heer Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, sprak over het verloop van de res­tau­ra­tie en de keuzes die daarin werden gemaakt. De bisschop mgr. dr. Jozef Punt sprak een dankwoord uit en besloot de bijeenkomst met een gebed.

Na de bijeenkomst werd het fraai geillustreerde boek aangeboden dat drs. Antoon Erftemeijer heeft geschreven over de glasramen van Jan Dibbets.

 

Terug