Arsacal
button
button
button


Zaterdag is de Stille Omgang

Jongerenprogramma in de Mozes en Aäron, Waterlooplein

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2016

Zaterdag­avond 12 maart is het zover: we lopen de Stille Omgang door hartje Amsterdam. Wees deze avond niet bang om op een nachtelijk uur door de Kalverstraat en de Warmoesstraat te lopen, langs gesloten winkels, café’s en niet altijd even nette bars... je bent met velen en het is ter ere van het Sacrament van Mirakel! Dit jaar is er een bijzondere Mis in de Nicolaas­ba­si­liek.

Het mirakel van Amsterdam vond in 1345 plaats toen een uitgespuugde hostie bleef zweven boven het haardvuur. Dat werd het begin van mooie traditie van prachtige processies in de middeleeuwen en daarna ging het verder sinds het einde van de negentiende eeuw in de ingetogen vorm van een stille omgang.

Er is een jongeren­pro­gramma dat dit jaar wordt gehouden in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterloo­plein. Dat begin om 19.30 uur (inloop) en om 20.00 uur begint het pro­gram­ma met om 22.00 uur de H. Mis met bisschop Punt, waarna de Stille Omgang wordt gelopen.

Dit jaar komen (bijna) alle bis­schop­pen naar Amsterdam vanwege het buitengewone heilig jaar van de Barm­har­tig­heid om de gerestaureerde schuilkerk Onse Lieve Heer op Solder te bezoeken (Museum De Amstelkring) en samen met alle belang­stel­lende gelovigen de H. Mis te vieren in de Sint Nicolaas­ba­si­liek. Deze Mis begint om 18.00 uur.

Om 22.00 uur zal ik in diezelfde Sint Nicolaas­ba­si­liek de H. Mis vieren voor de Westfriese bede­vaart. Deze pelgrims komen voor een deel met de bus, maar ook voor een flink deel maken zij de tocht naar Amsterdam te voet.

Het thema van de Stille Omgang is dit jaar: Jezus, gelaat van de Goddelijke Barm­har­tig­heid - genadebrood voor U.

Terug