Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen openen Stille Omgang in Jaar van Barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016 - 184 woorden
groepsfoto bisschoppen in het museum
groepsfoto bisschoppen in het museum
in de schuilkerk, kapittelproost J. Stam beklimt de preekstoel
in de schuilkerk, kapittelproost J. Stam beklimt de preekstoel
Bisschoppen openen Stille Omgang in Jaar van Barmhartigheid

Op zater­dag 12 maart waren de meeste Neder­landse bis­schop­pen in Am­ster­dam bijeen om het museum De Amstel­kring (Onse Lieve Heer op Solder) te bezoeken en een fees­te­lij­ke Mis te vieren in de Sint Nicolaas­basi­liek.

Het museum is vorig jaar heropend na een intensieve res­tau­ra­tie en uitbrei­ding. Alles ziet er nu prach­tig uit en dat trekt veel bezoekers: steeds meer mensen (zo’n 120.000 per jaar) willen de schuil­kerk weleens zien. De bis­schop­pen waren er op uit­no­di­ging van het bestuur van het Gezel­schap van de Stille Omgang en wer­den onder meer welkom geheten door de directeur. Voor­zit­ter P.H. Hupsch hoopte dat een paus­be­zoek aan Am­ster­dam toch nog eens moge­lijk zou wor­den en sprak de wens uit dat de bis­schop­pen zou­den bevor­de­ren dat de plaat­se­lijke afdelingen van het Gezel­schap met voldoende bestuurs­kracht de toe­komst in kunnen gaan.

Na de rond­lei­ding en een lunch gingen de bis­schop­pen naar de Sint Nicolaas­basi­liek waar de Heilige Mis werd gevierd met kar­di­naal W. Eijk als hoofd­cele­brant en predi­kant. Ge­za­men­lijk trokken de bis­schop­pen door de heilige deur, want deze vie­ring was binnen het kader van het heilig Jaar van Barm­har­tig­heid gepland.

Terug