Arsacal
button
button
button
button


Explosies in Brussel: gebed voor de slachtoffers

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 maart 2016 - 294 woorden
Lichtjes die vrijdag werden geplaatst om slachtoffers van aanslagen en vervolging  te gedenken
Lichtjes die vrijdag werden geplaatst om slachtoffers van aanslagen en vervolging te gedenken

De aan­slagen die dins­dag­mor­gen 22 maart zijn gepleegd op de luchthaven van Brussel (Zaventem) en het metro­sta­tion Maalbeek in het hart van poli­tiek Brussel, hebben ons diep geschokt. Hoezeer dit alles dichtbij komt laten ook de ontrui­mingen in Hoofd­dorp zien dat vlakbij Schiphol is gelegen.

Onze gebe­den gaan uit naar de slacht­of­fers van deze af­schu­we­lijke daad, naar de tien­tal­len doden en gewon­den, naar hun familie en al degenen die in grote angst hebben ver­keerd of verkeren. In de kapel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is tot hun intentie om 12.30 uur een heilige Mis opgedragen, waarin mgr. Jozef Punt en ik voor hen allen hebben gebe­den.

Het plegen van deze ter­ro­ris­tische aan­slagen op on­schul­dige bur­gers is absoluut te verwerpen; het opzette­lijk doden van on­schul­dige mensen is door geen enkel doel te recht­vaar­digen. We kunnen dan ook alleen onze afschuw uit­spre­ken over wat in Brussel is gebeurd en hopen en bid­den dat daders en po­ten­tiële daders tot inkeer komen en de goddeloos­heid van hun daden zullen beseffen.

Afgelopen vrij­dag hebben we de chris­te­nen her­dacht in de sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam die in het afgelopen jaar om hun geloof ver­volgd en gedood wor­den. Alleen de dode­lijke slacht­of­fers waren er meer dan 4.000. Chris­te­nen zijn de meest ver­volgde groep in de wereld. Op die avond ston­den we stil bij de gruwe­lijke gevolgen van onder meer en vooral de aan­slagen van fun­damentalis­tische ter­ro­ris­ten.

Nu wor­den we opnieuw gecon­fron­teerd met derge­lijke gruwe­lijk­he­den. Voor chris­te­nen heeft dit alles nog een bij­zon­der aspect omdat de aan­slagen plaats vin­den in de lij­densweek waarin we de passie van Jezus Christus gedenken. Dat Zijn wens “Vrede zij met U” aan ons op Pasen, bewaar­heid moge wor­den en alle mensen elkaar mogen leren zien als broe­ders en zusters, kin­de­ren van één hemelse Vader...

Terug