Arsacal
button
button
button
button


Grote missie op de pleinen

Neocatechumenale Weg in Almere

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 april 2016 - 146 woorden

De laatste jaren hebben ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in de Paas­tijd een missie gehou­den in één van de grotere plaatsen van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dit jaar is de beurt aan Almere. Donder­dag­avond 31 maart vond de zen­dings­vie­ring plaats in de Alkmaarse Maria­kerk.

Op alle zon­da­gen van 3 april tot en met 1 mei vindt de missie plaats op de Grote Markt van Almere vanaf 14.30 uur. De Missio ad Gentes van Almere or­ga­ni­seert deze missie (contact­persoon: Cezary Gradzki, tel. 06-46792030).

Tijdens de vie­ring in Alkmaar heb ik de leden van de ge­meen­schappen die aan de Missie meedoen de zegen meege­ge­ven en gepreekt over de weerstand en twijfel die de leer­lin­gen zelf moesten over­win­nen om naar buiten te tre­den en over de verrezen Heer die zich­zelf in Zijn ver­schij­ningen aan de leer­lin­gen een ware ver­kon­di­ger toont die begrip heeft voor de eigen moei­lijk­he­den en zwak­he­den van Zijn leer­lin­gen.

Terug