Arsacal
button
button
button


Pure liefde is tot grote daden in staat

Beloken Pasen, zondag van de barmhartigheid

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 3 april 2016
kerk van Ilpendam
kerk van Ilpendam

Op Beloken Pasen heb ik de H. Eucha­ris­tie gevierd in de Sint Sebastianus­kerk van Ilpendam, die met Edam en Monnickendam de H. Franciscus­parochie is gaan vormen. Hoewel de gemeen­schap in Ilpendam niet groot is, is er een goede sfeer en een mooie groep parochianen die naar de heilige Mis komt, waarna nog een kindje werd gedoopt door diaken Henk Bak.

Het was voor mij een weerzien omdat ik vroeger toen ik rector van het seminarie was, vaker in deze kerk de Mis ben komen vieren.

Homilie

Broeders en zusters,

Hét teken van barm­har­tig­heid

We vieren Barm­har­tig­heids­zondag
in het jaar van barm­har­tig­heid
God heeft ons Zijn barm­har­tig­heid
op heel wat verschillende manieren laten zien,
maar er is geen andere manier
waarop Hij zozeer heeft laten zien
dat Hij van ons houdt en barmhartig is
dan door het Paasmysterie,
dat is: het lijden, de dood en verrijzenis
van onze Heer Jezus Christus.

Is het wel zo?

Het leven is soms moeilijk voor ons
en dan is het ook vaak moeilijk
om te geloven dat God werkelijk barmhartig is
en dat het leven van ieder van ons
echt een betekenis en een doel, een zending
heeft meegekregen,
dat Gods Voorzienigheid
bij alles wat er gebeurt
een mooi plan van verlossing en heil heeft
voor ieder van ons.

Hoe kan Hij dat laten gebeuren?

We zien allemaal
overal lijden en kwaad
in de wereld.
Hoe is het toch mogelijk,
zo vragen we ons af,
dat een liefhebbende, barmhartige God
dit allemaal laat gebeuren?

iets negatiefs ten goede

Het lijden in de wereld
blijft een mysterie voor ons.
We zullen dat beslist niet helemaal kunnen begrijpen.
Maar we zien we één belangrijk ding:
God is zelf die weg gegaan,
Hij heeft zichzelf gegeven,
Hij heeft lijden aanvaard
en dat deed Hij om ons Zijn barm­har­tig­heid te tonen.
De Heer maakte van lijden en dood
- iets negatiefs -
een gebeuren
dat heel de geschiedenis
ten goede heeft gekeerd.

Menselijk

We weten allemaal
dat als we iets voor anderen doen
als we onszelf geven om anderen te helpen,
dit heel lonend kan zijn.
Als wij een dienst aan iemand anders bewijzen,
zullen we mogelijk
innerlijke vreugde en voldoening ervaren,
want we hebben dan wat goed is gedaan,
we hebben op een goede manier gehandeld
en we voelen ons dankbaar en blij
omdat we ervaren
dat we iets heel menselijks hebben gedaan,
iets dat beantwoordt aan onze roeping
als mensen, geschapen
naar het beeld van God.

De dood kiezen?

Maar het is natuurlijk iets anders
als we een soort definitieve beslissing moeten nemen
met zware en moeilijke gevolgen,
vooral als de consequentie van het goede dat we doen
is dat we zelf moeten sterven.
Zou het enige zin hebben
als je je leven geeft,
als je in feite je dood kiest,
niet omdat je levensmoe bent,
maar uit liefde voor anderen?

Lijden om goed te doen,
sterven om de poorten te openen
naar barm­har­tig­heid in overvloed,
dat is het wat Jezus deed.

Vervolgde christenen

Veel mensen worden heden ten dage
voor zo’n definitieve beslissing geplaatst:
honderdduizenden christenen bij­voor­beeld
krijgen te­gen­woor­dig de keuze:
je geloof verloochenen en in leven blijven
of je geloof belijden en vermoord worden.
Zij worden bedreigd door terroristen
in Irak, Syrië, Afrika, Pakistan enzovoorts.
We weten uit de geschiedenis van de Kerk
dat zo’n offer, dat het bloed van de martelaren
in feite het zaad werd
dat nieuwe christenen voortbracht.

Het laatste woord is barm­har­tig­heid

Veel van deze christenen
leggen getuigenis af van hun geloof in Jezus
door hun leven te geven.
Dat is een duidelijk getuigenis
dat niet geweld, macht en bedreigingen
het laatste woord hebben
en dat zelfs als we dood gaan,
ons bestaan niet ten einde komt,
maar dat het Gods barm­har­tig­heid is,
die Hij ons heeft laten zien
in het offer van Jezus met Pasen,
die uiteindelijk de doorslag geeft.
Jezus Christus is het Woord van God
en Zijn laatste woord is barm­har­tig­heid.
We worden door hun getuigenis uitgenodigd
om sterk te blijven,
om ons niet te veel in de war te laten brengen
door alle negatieve gebeur­te­nissen
zoals oorlogen, rampen, bedreigingen en angst,
maar ons hart te openen
en Gods eindeloze barm­har­tig­heid te ontvangen.

Offers

We weten dus dat het heel veel voldoening kan geven
als wij een werk van barm­har­tig­heid verrichten.
Het goede dat we doen aan anderen,
doen we in feite ook aan onszelf.
Als we goed doen aan anderen
worden we zelf ook geestelijk mooier,
dat verrijkt ons.
Onze kleine offers
maken van deze wereld
een betere plaats.

Het beslissende woord

Maar heeft het werkelijk zin
om zo’n definitieve beslissing te nemen
en je leven te geven?
Verliezen we niet alles,
als we ons leven verliezen?
Het heeft zin om ons leven te geven
als we geloven en vertrouwen en zien
dat niet onze angst voor geweld en verwondingen,
lijden en dood of andere angsten
ons moeten bepalen en domineren,
want geen enkele menselijke macht
en ook geen enkele kwade macht
kan de zaak ten goede keren
of het beslissende woord spreken.
Het laatste oordeel
komt aan iemand anders toe!
God is degene die uiteindelijk
alles ten goede zal keren.
Hopelijk zal ons geloof sterker zijn
dan alles wat ons overkomt
- zelfs als we moeten lijden of sterven - ;
we zijn in Gods hand,
toevertrouwd aan Zijn liefde en barm­har­tig­heid,
Hij is onze toekomst
en zal dat altijd zijn.

Tegemoet komend

De Heer kwam naar ons mensen toe
en deelde ons leven.
We hebben Hem mogen leren kennen
als een gevende mens,
genezend, helpend, vergevend, begrijpend,
iemand die maar je toe komt,
je niet beoordeelt of veroordeelt van de buitenkant,
die geen geweld gebruikt.

Thomas

In deze Paastijd
ontmoeten we Jezus keer op keer
wanneer Hij verschijnt aan Zijn leerlingen
als de verrezen Heer.
Steeds opnieuw horen we
hoe moeilijk het is voor die leerlingen
om te geloven dat hun vriend en meester
echt uit de dood is verrezen.
In het evangelie van vandaag komen we Thomas tegen,
een van de twaalf.
Hij kan niet en zal niet geloven
als hij zijn vinger niet
in de wonden kan leggen.
En dan komt Jezus nog maar eens
en gaat in hun midden staan
om Thomas gelegenheid te geven
zijn vinger op die plekken te leggen.
Dit is een daad van barm­har­tig­heid van Jezus:
Hij ging om Thomas te ontmoeten,
Jezus ging naar Hem toe
en hielp hem op een liefdevolle manier
om over zijn probleem heen te komen
en geloof en vertrouwen te krijgen.
En Thomas zag met zijn eigen ogen
dat deze wonden, de tekenen van het kruis
verheerlijkt waren.
Heer, laat ook ons Uw barm­har­tig­heid zien,
help ons om over twijfels, angsten heen te komen
en over alles wat ons in verwarring brengt en pijn doet.

Pure liefde

Zeker, we zullen niet alles kunnen begrijpen
en ons lijden en verdriet blijven een beproeving en een test.
Maar dat Zijn lijden zin had,
dat Zijn passie onze verlossing is,
dat Zijn kruis en offer
het grootste teken zijn van Zijn barmhartige liefde
dat kan ons moed geven en vertrouwen
en het kan ons helpen onze kruisen en kruisjes op te nemen
en Hem te volgen in Zijn barm­har­tig­heid,
want pure liefde is tot grote daden in staat.
Amen.

Terug