Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan zusters moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 april 2012 - 190 woorden
Bezoek aan zusters moeder Teresa

Deze zon­dag heb ik een bezoek gebracht aan de zusters van Moeder Teresa (mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde) die in Am­ster­dam al 23 jaar aan vele mensen die dak- en thuisloos zijn of het gewoon niet breed hebben, iets van een thuis bie­den. Veel mensen waren naar de heilige Mis geko­men en twee keer was de zaal vol mensen die kwamen eten.

Er heerst een harte­lijke, onge­dwon­gen sfeer en de gasten gaven spon­taan een applaus voor de zusters die zich zo voor hen inzetten met de hulp van vele vrij­wil­li­gers. Ook nu zijn er weer mensen bezig het een­vou­dige klooster op te knappen.

Ik sprak een keurige mevrouw die schul­den had gekregen en tenslotte haar huis was kwijt geraakt. Nooit had zij kunnen denken dat zij zo terecht zou komen in de stad en zonder woning. Ze had gelukkig nu wel hulp om haar leven weer om te buigen naar een zonniger toe­komst en we hopen dat dit traject goed mag slagen. Ook ver­schil­lende bui­ten­landse jon­ge­ren waren er die in Am­ster­dam in de problemen waren geko­men.

Goed dat het apos­to­laat dat de zalige Moeder Teresa be­gon­nen is, dóór gaat.

Terug