Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan zusters moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 april 2012 - 190 woorden
Bezoek aan zusters moeder Teresa

Deze zon­dag heb ik een bezoek gebracht aan de zusters van Moeder Teresa (mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde) die in Am­ster­dam al 23 jaar aan vele mensen die dak- en thuisloos zijn of het gewoon niet breed hebben, iets van een thuis bie­den. Veel mensen waren naar de heilige Mis geko­men en twee keer was de zaal vol mensen die kwamen eten.

Er heerst een harte­lijke, onge­dwon­gen sfeer en de gasten gaven spon­taan een applaus voor de zusters die zich zo voor hen inzetten met de hulp van vele vrij­wil­li­gers. Ook nu zijn er weer mensen bezig het een­vou­dige klooster op te knappen.

Ik sprak een keurige mevrouw die schul­den had gekregen en tenslotte haar huis was kwijt geraakt. Nooit had zij kunnen denken dat zij zo terecht zou komen in de stad en zon­der woning. Ze had gelukkig nu wel hulp om haar leven weer om te buigen naar een zonni­ger toe­komst en we hopen dat dit traject goed mag slagen. Ook ver­schil­lende bui­ten­landse jon­ge­ren waren er die in Am­ster­dam in de problemen waren geko­men.

Goed dat het apos­to­laat dat de zalige Moeder Teresa be­gon­nen is, dóór gaat.

Terug