Arsacal
button
button
button
button


Vormen op Texel: de H. Geest waait ook op de eilanden

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 april 2016 - 95 woorden
De vormelingen
De vormelingen
overtocht naar Texel
overtocht naar Texel
De kerk in Den Burg (Texel)
De kerk in Den Burg (Texel)

Op zon­dag 10 april werd in de H. Joannes de Doper­kerk van Den Burg het heilig vormsel gevierd, dat ik aan zes kan­di­da­ten mocht toedienen in een goedver­zorgde Eucha­ris­tie­vie­ring die ik samen met pastoor Ivan Garcia Ferman heb opgedragen.

Op deze dag werd het evan­ge­lie van de ver­schij­ning van Jezus aan de leer­lin­gen bij het meer van Galilea en hebben we de erva­ring van de leer­lin­gen op het mer enigszins mogen delen door de over­tocht naar het vakantie-eiland Texel.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen: dat de heilige Geest hen altijd moge blijven in­spi­re­ren en be­ge­lei­den!

Terug