Arsacal
button
button
button


Bisschoppen ontmoeten PvdA

Waardering voor bisschoppelijke vluchtelingenbrief

nieuws - gepubliceerd: maandag, 11 april 2016
de groepsfoto wordt gemaakt
de groepsfoto wordt gemaakt
Bisschoppen ontmoeten PvdA

Op maandag 11 april vond aan de Maliebaan in Utrecht de ontmoeting plaats van een afvaardigiging van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie met kamerleden van de PvdA. Allerlei onderwerpen passeerden de revue in een bijna tweeënhalf uur durend gesprek. Daarbij werd van PvdA kant waardering uitgesproken voor de bisschoppelijke brief over de vluchtelingen­pro­ble­ma­tiek “Herbergzaam Nederland” die vlak voor kerstmis is verschenen.

Van de zijde van de Partij van de Arbeid waren tweede kamerleden mevr. Oosenbrug en de heer Marcouch aanwezig evenals de eerste kamerleden Schrijver en Nooren, een stagiair en de heren Van Workum en Holtzapfel van twee met de PvdA gelieerde organisaties. Van de zijde van de bis­schop­pen waren kardinaal Eijk, mgr. Van den Hende, mgr. Hoogenboom, econoom dhr. Bakker, juriste ad extra mevr. Woestenberg en perschef mw. Kruse aanwezig. Ook het militair ordinariaat was vertegen­woor­digd in de persoon van de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Van Vilsteren, en het justitiepastoraat door hoofdaalmoezenier Van Eijk.

Voorafgaand aan het gesprek werd een groepsfoto gemaakt (zie hiernaast).

Een belangrijk thema van het gesprek was bij­voor­beeld de cohesie van de Nederlandse samenleving, die we willen bevorderen door het uitdragen van de waarden die aan onze godsdienst ten grondslag liggen, zoals naasten­liefde, gerechtigheid, vergeving, verdraagzaamheid, maar ook door publicaties over de basiswaarden van onze samenleving en de interreligieuze dialoog. Een kerk kan ook een relatief nieuwe godsdienst als de Islam helpen zich te integreren in de Nederlandse samenleving. Ook de vele ininitatieven voor vluchtelingen zijn hierin belangrijk. Het katholiek onderwijs draagt aan deze cohesie bij door het uitdragen van menselijke waarden in de zeer gemeleerde katholieke scholken, waar veel kinderen op zittten met een allochtone achtergrond.Zelf heb ik als referent voor het onderwijs aandacht gevraagd voor de noodzaak dat identiteit van een school betrouwbaar is en niet van kleur verschiet: de ouders moeten kunnen vertrouwen dat de school is wat zij hebben gekozen. Die keuze kan zijn ingegeven door eenzelfde geloof als de signatuur is van de school maar het kan ook goed een keuze zijn voor de waarden die daar worden uitgedragen. Degenen die de school dragen moeten die identeit realiseren, de ouders die voor de school kiezen doen dat omdat dit concept hen aanspreekt.

Veel concrete thema’s zijn aan de orde gekomen waarvoor vanuit de katholieke kerk de aandacht van de politiek voor wordt gevraagd. Beide partijen - bis­schop­pen en PvdA-afgevaardigden - gaven aan het gesprek positief gewaardeerd te hebben.

Terug