Arsacal
button
button
button
button


Bisdom Haarlem-Amsterdam verhuist

laatste stafvergadering in bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 april 2016 - 188 woorden
De laatste stafvergadering....
De laatste stafvergadering.... (foto: Jan Ros)

Het meubilair van het Haar­lemse bis­schops­huis wordt op 22 april verhuisd. De kantoren van het bisdom gaan begin mei over naar De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Dat betekent dat ook de weke­lijkse staf­ver­ga­de­ring daar voor­taan plaats zal vin­den. Op don­der­dag 21 april werd in de kapit­tel­zaal de laatste reguliere staf­ver­ga­de­ring aan de Nieuwe Gracht gehou­den.

Langzamer­hand wordt het bis­schops­huis steeds leger. Eerder was er een veiling bij Sotheby's in Londen van waarde­volle voorwerpen, nu volgen er nog veilingen in Neder­land bij andere veiling­hui­zen van meubels, voorwerpen en boeken.

Voor de bis­schop staat al enige tijd een be­schei­den woning gereed op het terrein van De Tilten­berg. Waar­schijn­lijk zal ik de laatste zijn die uit het het bis­schops­huis aan de Nieuwe Gracht vertrekt, wanneer elders woon­ruim­te gereed is. Gelukkig blijft Onze Lieve Heer me ver­ge­zel­len: de kapel blijft ook nog even (vrijwel) intact.

De bis­schops­por­tretten zullen naar het nieuwe bis­schops­huis ver­hui­zen: de voor­ma­lige plebanie aan de Leidse­vaart in Haar­lem.

Het stemt een beetje wee­moe­dig, al begrijpt ie­der­een dat het zo moet zijn. Zo delen we een klein beetje in de pijn die gelo­vi­gen voelen als hun ver­trouwde kerk aan de ere­dienst wordt ont­trok­ken...

Terug