Arsacal
button
button
button


Artikelen canoniek recht toegevoegd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 april 2016
Artikelen canoniek recht toegevoegd

Onder ‘Artikelen’ is een aantal artikelen toe­ge­voegd over het ‘canoniek recht’. Deze artikelen zijn geruime tijd geleden gepubliceerd in tijd­schriften, maar vanwege hun actuele betekenis hier nu opgenomen.

Onder ‘profiel’ is de lijst van publicaties te raadplegen waar wordt vermeld waar deze artikelen eerder zijn gepubliceerd.

De artikelen gaan over kerksluitingen, het kerkelijk onderzoek bij seksueel misbruik, over dfe begrippen 'manifeste zonde' en 'publieke zonde' en de buitengewone vorm van het huwelijk. Deze beide laatste thema s hebben een zekere actualiteit in verband met de thematiek van de Apostolsiche Exhortatie ‘Amoris Laetitia’.

Terug