Arsacal
button
button
button


Pastoraaltheoloog Van Calster overleden

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 april 2016

Donderdag 28 april 2016 overleed mgr. prof. dr. Stefaan van Calster plotseling terwijl hij in Polen was voor de redactie­ver­ga­dering van Communio, een theologisch tijd­schrift dat ook in een Nederlandse editie verschijnt waarvan hij hoofdredacteur was. Vlak voor hij naar Polen vertrok gaf hij zijn laatste colleges pastoraal­theo­lo­gie aan het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut op De Tiltenberg in Vogelenzang, waar ik nog met hem heb gesproken.

Mgr. Van Calster doceerde sinds 1977 pastoraal­theo­lo­gie aan het groot­semi­narie Rolduc, waar ook ik zijn colleges heb gevolgd, al spoedig aan de hand van zijn toen nieuw verschenen boek ‘Bijbel en preek’. Tevoren was hij vele jaren president geweest van het groot­semi­narie van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Mgr. Van Calster doceerde tot nu toe aan de groot­semi­naries van Roermond (Rolduc) en ’s Her­to­gen­bosch (Sint-Jans­cen­trum) en op meer incidentele basis op De Tiltenberg. Daar blijkt hij nu afgelopen zaterdag zijn laatste colleges te hebben gegeven aan het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, waar ik hem nog heb ontmoet en hij me vertelde juist de laatste hand te hebben gelegd aan de voor­be­rei­ding van het nieuwe nummer van ‘Communio’.

We mogen dus wel zeggen dat prof. Van Calster in het harnas gestorven is. Hij heeft veel verdiensten voor de kerk als pastoor van Mariadorp (tot aan zijn overlijden), als docent, als directeur van radio Maria, als president van het seminarie, als postulator van vele zalig- en heilig­ver­klaringsprocessen en als pastoraaltheoloog en auteur van vele artikelen en boeken. Nu is hij dus op 79 jarige leeftijd in de vroege donderdagmorgen overleden. We gedenken zijn inzet in dankbaarheid.

Moge hij nu in Gods koninkrijk in vrede zijn!

Terug