Arsacal
button
button
button
button


De hemelvaart van Jezus: Hij blijft bij ons!

overweging_bezinning - gepubliceerd: donderdag, 5 mei 2016

Donderdag 5 mei vieren we Hemelvaartsdag: Jezus neemt afscheid van Zijn leerlingen, Zijn leven op aarde is voorbij of moeten we zeggen: het gaat door op een andere wijze?

Maar niet in het graf...

Op pasen heeft Jezus de banden van de dood verbroken.
De grafsteen wordt weggerold,
niets kan Hem nog vasthouden:
Hij verrijst met een verheerlijkt lichaam,
Hij straalt van licht
en zijn kleren zijn witter dan sneeuw.
Tegelijk blijft de Verrezen Heer
heel discreet en eenvoudig.
Hij dringt zich niet op:
Hij laat zich zien aan de vrouwen, de apostelen, aan leerlingen.
Het is zo gewoon
dat er twijfel is in het hart van de leerlingen;
en sommigen blijven twijfelen
tot op de dag van de hemelvaart toe.
Jezus wenst zijn leerlingen de vrede toe
en Hij herhaalt keer op keer dit ene zinnetje:
"Wees maar niet bang, vreest niet".
En als Thomas zijn twijfel eindelijk heeft overwonnen
en zegt: "Mijn Heer en mijn God",
dan zegt Jezus:
"Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben".
Jezus verschijnt op allerlei plaatsen:
in de tuin en in huis,
in de stad Jeruzalem
maar ook in Galilea, waar de apostelen vandaan komen,
waar heidenen wonen
en mensen van allerlei godsdienstige tradities
en de plaats waar de apostelen vroeger vissers waren.

Ook daar verschijnt Jezus,
bij de uitoefening van hun vissersberoep.
Overal waar mensen zijn, leven en werken,
in alle omstandigheden van hun leven,
verschijnt Jezus.
Hij is overal aanwezig,
behalve in het graf,
op die plaats van de dood,
daar is Hij niet meer te vinden.

Voortzetting van Gods nabijheid

En dan komt het afscheid,
we vieren het vandaag op deze dag van Hemelvaart.
Jezus geeft zijn apostelen de opdracht
te wachten op kracht uit den hoge, de kracht van de heilige Geest
want dan moeten die leerlingen gaan getuigen
van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus,
en de bood­schap van bekering en vergiffenis van zonden brengen.
Biddend, God dankend brengen zij de tien dagen door
waarop de leerlingen wachten op de komst van de heilige Geest.

Geen doodse gedachten

Als de Geest in de harten van de mensen wordt uitgestort
is dat een voortzetting van Gods nabijheid
die in Jezus is begonnen:

Hij is bij ons,
in alle omstandigheden, overal, altijd,
behalve op de plaats van de dood,
waar geen uitzicht is, geen hoop, geen lichtpuntje
(die negatieve, donkere, doodse gedachten zijn niet van God
en ze eindigen in de tombe des doods):
dat is niet waar wij God kunnen vinden.
Wij kunnen Hem vinden en ontmoeten
waar vreugde is, vrede, hoop en vertrouwen
en daar waar nederigheid en eenvoud is:
als de apostelen afscheid nemen, knielen ze neer
en dan moeten ze eenvoudig wachten, bidden, zich openen
voor de komst van de heilige Geest.
Uiteindelijk zijn hoopvolle, vertrouwvolle gedachten
altijd nederige gedachten.
Niet ons, Heer, niet ons,
maar Uw Naam komt de eer toe.
Wij zijn eenvoudige medewerkers,
het is Zijn werk.

Een zalige Hemelvaartsdag!

 

 

Terug