Arsacal
button
button
button


Ga terug naar het begin!

een ervaring van het heilige Land

overweging_preek - gepubliceerd: donderdag, 19 april 2012
Ga terug naar het begin!

De ervaring van het heilig Land is altijd bijzonder, juist omdat je daar zo dicht bij het evangelie en het leven van de Heer bent. Juist de heel eenvoudige, onopgesmukte plaatsen, zoals de plaats waar Jezus is gedoopt of opgravingen van resten uit Jezus' tijd, brengen je dicht bij de tijd dat Jezus bij ons op aarde was. Zeker een ervaring die voor iedereen aan te bevelen is. Hierbij enkele gedachten uit de preek die ik op de berg Carmel heb gehouden voor de bedevaart van het St. Bo­ni­fa­tius-instituut van De Tiltenberg.

Ga terug naar het begin! Het heilig Land, "het 5e evangelie", je ziet de Heer er bijna lopen. We worden er herinnerd aan “hoe het begon”: - Abraham - De uittocht uit Egypte, de redding door het water, de woestijn , dat is de "jeugd"van Israel. Het Pasen van Israel, de uittocht wordt - Jaarlijks herdacht, dit jaar tegelijk met ons Christelijk Pasen. Onze paasweek was voor hen de week van de ongedesemde broden. - Na de Verrijzenis krijgen de apostelen te horen Ga naar Galilea daar zult gij mij zien. Terug naar de oorsprong: waar zij geroepen waren. Het is goed zo te doen: - Ga terug naar je eigen oorsprong: waar God je heeft aangeraakt om meer te leven vanuit de per­soon­lijke ervaring met God, niet zozeer het geloof beleven als een serie uiterlijke dingen die je doet. Wat waren de momenten waarop de Heer je heeft aangeraakt? - Hoe doe je dat: Leven vanuit die momenten waarop de Heer je heeft aangeraakt? Hoe kun je Zijn hand in je leven zien en ervaren? “Je moet opnieuw geboren worden”, zegt Jezus tot Nicodemus Wie zijn Jezus gevolgd? Vissers, een tollenaar, een Zeloot, vrouwen uit wie duivels zijn uitgedreven, een prostituee.

De vissers kwamen uit Galilea, dat is het Galilea van de heidenen ... niet het land van de echte oden. Maar nu komt er iemand die wél meetelt, die belangrijk is, naar Jezus toe: Nicodemus. En wat is de bood­schap van de Heer aan hem? “Je moet opnieuw geboren worden”. Wie waren zij, wie zijn wij toen we de Heer gevolgd hebben? niet perfect misschien niet succesvol. Maar onze kleinheid is juist onze grootheid! - Opnieuw geboren worden: het is een realiteit en opdracht. - De Kerk is een moederschoot die nieuwe kinderen van God geboren doet worden door het Doopsel.

- Maar het opnieuw geboren worden is ook een opdracht die altijd blijft: klein worden, nederig, ontvangend, innerlijk ingesteld op de per­soon­lijke ontmoeting met God, niet zakelijk en uiterlijk. Dat is je opdracht: ga terug naar het begin, naar de oorsprong, naar het doopsel, word opnieuw geboren!

Terug