Arsacal
button
button
button
button


Jongeren bewust met de Geest op weg

Vormsel voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 mei 2016 - 161 woorden
de collage wordt overhandigd
de collage wordt overhandigd
verkoop van wijn en kaarsen door M25
verkoop van wijn en kaarsen door M25
Jongeren bewust met de Geest op weg
(foto: Bernadette Dullens)

Op zater­dag 7 mei was ik in Hoofd­dorp om het vormsel toe te dienen aan zes­tien jon­ge­ren uit Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep. De jon­ge­ren had­den na de basis­school een twee­ja­rig traject gevolgd ter voor­be­rei­ding op deze fees­te­lij­ke dag die met een goed ver­zorgde H. Mis werd gevierd.

Na afloop van de vie­ring kreeg ik een kleine collage van de voor­be­rei­dings­bij­een­komsten overhan­digd met de hand­te­keningen van alle vor­me­lin­gen. Zo kreeg ik een beetje een idee hoe serieus zij bezig waren geweest om de heilige Geest goed welkom te kunnen heten in hun leven.

Na de vie­ring verkochten jon­ge­ren van de M25 groep van Hoofd­dorp wjd-wijn en -kaarsen om daar­mee te jon­ge­ren te sponsoren die deze zomer naar Praag en Krakau af zullen reizen om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee te maken. Ook uit Nieuw Vennep en Hoofd­dorp is er een groep die mee naar Krakau gaat.

Veel dank aan de diaken Paul Bindels, het koor en degenen die de voor­be­rei­ding op het vormsel hebben ver­zorgd!

 

Terug