Arsacal
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen in Roermond

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2016

Op woensdag 11 mei waren de bis­schop­pen van Vlaanderen en Neder­land bijeen voor hun jaarlijkse ontmoeting. Dit keer vond de bijeenkomst plaats in Roermond. In een korte pauze na de vergadering en het middag­ge­bed was er even gelegenheid om van het prachtige weer te genieten en werd een groepsfoto gemaakt.

De bijeenkomst die in een broederlijke sfeer verliep was nogal uitgesteld. Normaal had die plaats moeten vinden in het najaar van 2015, maar door allerlei agenda­moei­lijkheden was de ontmoeting uitsgesteld tot de 11 e mei van dit jaar. Dat deed niets af aan de hartelijke en broederlijke sfeer waarin de bis­schop­pen bijeen kwamen.

De bijeenkomst is een gelegenheid om weder­zijdse zorgen uit te wisselen en ervaringen te delen, iets wat iedere keer weer nuttig blijkt. Op sommige dossiers hebben de Vlaamse bis­schop­pen veel ervaring, op andere gebieden kunnen de Vlaamse bis­schop­pen weer iets van de Neder­landse ervaringen leren.

Na een goed verzorgde maaltijd keerden de bis­schop­pen weer naar huis terug, met dank aan de gastheer, het bisdom Roermond en zijn bisschop mgr. Frans Wiertz.

Terug