Arsacal
button
button
button


Zo gek zijn ze nog niet in De Goorn

22 vormelingen ontvangen het sacrament van de Geest

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2016
vormelingen met o.m. pastoor Nico Knol
vormelingen met o.m. pastoor Nico Knol
Het opstandig opschrift
Het opstandig opschrift

Op vrijdag­avond 13 mei was ik in De Goorn waar twee-en-twintig jongens en meisjes van groep acht het sacrament van het vormsel ontvingen. De gebeds­viering werd opge­luis­terd door het ritmisch koor van de Goorn (Rikodego). En pastoor Nico Knol leidde alles in goede banen.

Vanuit de parochie zijn er verschillende vormselbegleiders die de vormelingen hebben voorbereid tijdens zes bijeenkomsten plus een 'stage' in een hospice of ander sociaal werk waarmee duidelijk wordt gemaakt dat geloof zich moet uiten in daden van naasten­liefde. Daarnaast wordt ook op school aandacht aan het vormsel besteed en de leer­krachten waren dan ook bij de viering betrokken.

Het is een levende parochie met veel betrokken parochianen en een goed kerkbezoek. De eigen Westfriese aard komt in de kerk van De Goorn tot uiting in een 'opstandig' opschrift achter in, onder het oxaal en boven de ontmoetingsruimte, waarvan ik toch maar een foto heb genomen. Het zeer fraaie bij het vertrek van de Dominicanen uitgegeven parochieboek heet "Dat gekke volk daar". Het zou een (goedbedoeld) woord van oud-vicaris Geukers zijn geweest en dat hebben ze maar als Geuzennaam genomen. Maar zo gek vond ik ze in De Goorn toch niet.

Terug