Arsacal
button
button
button
button


Zo gek zijn ze nog niet in De Goorn

22 vormelingen ontvangen het sacrament van de Geest

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 mei 2016 - 193 woorden
vormelingen met o.m. pastoor Nico Knol
vormelingen met o.m. pastoor Nico Knol
Het opstandig opschrift
Het opstandig opschrift

Op vrij­dag­avond 13 mei was ik in De Goorn waar twee-en-twin­tig jongens en meisjes van groep acht het sacra­ment van het vormsel ont­vingen. De gebeds­vie­ring werd opge­luis­terd door het rit­misch koor van de Goorn (Rikodego). En pastoor Nico Knol leidde alles in goede banen.

Vanuit de pa­ro­chie zijn er ver­schil­lende vormselbeg­lei­ders die de vor­me­lin­gen hebben voor­be­reid tij­dens zes bij­een­komsten plus een 'stage' in een hospice of ander sociaal werk waar­mee dui­de­lijk wordt gemaakt dat geloof zich moet uiten in daden van naasten­liefde. Daar­naast wordt ook op school aan­dacht aan het vormsel besteed en de leer­krachten waren dan ook bij de vie­ring betrokken.

Het is een levende pa­ro­chie met veel betrokken pa­ro­chi­anen en een goed kerk­be­zoek. De eigen Westfriese aard komt in de kerk van De Goorn tot uiting in een 'opstan­dig' opschrift achter in, onder het oxaal en boven de ont­moe­tings­ruim­te, waar­van ik toch maar een foto heb geno­men. Het zeer fraaie bij het vertrek van de Dominicanen uitge­ge­ven pa­ro­chie­boek heet "Dat gekke volk daar". Het zou een (goed­bedoeld) woord van oud-vica­ris Geukers zijn geweest en dat hebben ze maar als Geuzen­naam geno­men. Maar zo gek vond ik ze in De Goorn toch niet.

Terug