Arsacal
button
button
button


“Laat verdeeldheid achter je” vraagt nieuwe bisschop Den Bosch

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 mei 2016
Apostolisch Nuntius mgr. Aldo Cavalli begroet de nieuwe bisschop voor de Mis. Daarachter mgr. Mutsaerts en mgr. Hurkmans
Apostolisch Nuntius mgr. Aldo Cavalli begroet de nieuwe bisschop voor de Mis. Daarachter mgr. Mutsaerts en mgr. Hurkmans
bisschoppen stellen zich op voor de intochtsprocessie
bisschoppen stellen zich op voor de intochtsprocessie
Het kapittel
Het kapittel

Op zaterdag 14 mei werd in de kathedraal van Den Bosch op feestelijke wijze afscheid genomen van mgr. Antonius Hurkmans, die bijna achttien jaar de bisschop van het Bossche bisdom was. Tegelijk nam de nieuwe bisschop, mgr. dr. Gerard de Korte, bezit van het bisdom. Een volle kathedraal hoorde hem vragen verdeeldheid achterwege te laten, Jezus Christus en de Drie-ene God als centrum en bron van het leven te aanvaarden en het evangelie door te geven en zich daarvoor in te zetten.

Het was mooi deze installatie samen met de andere Nederlandse bis­schop­pen mee te maken. Vanuit het bisschopshuis vertrok de stoet van bis­schop­pen, kanunniken en ridders van onder meer Malta en het heilig Graf in een lange stoet naar de kathedraal, waar de benoemingsbrief aan het kapittel werd getoond en voorgelezen en de nieuwe bisschop plaats nam op de bisschopszetel waarmee de inbezitname een feit werd. De commissaris van de Koning (die aan het einde van de viering een felicitatie uitsprak), de burge­mees­ter, vele burge­mees­ters van gemeenten in het bisdom, een kamerheer van de koning, enkele oud-ministers, de scriba van de PKN, een Lutherse bisschop, de Oudkatholieke aarts­bis­schop waren naast bijna alle Nederlandse bis­schop­pen (alleen mgr. Liesen was verhinderd) en de Apos­to­lisch Nuntius aanwezig om mgr. Hurkmans alle goeds te wensen en mgr. De Korte te ver­wel­ko­men. Aan het einde van de Mis werd voor de nieuwe bisschop de bijzondere voorspraak ingeroepen van Maria, de Zoete Moeder, die in de kathedraal wordt vereerd.

Ook ik wens de nieuwe bisschop van harte heel veel zegen, kracht en de wijsheid van de heilige Geest toe voor zijn niet gemakkelijke taak. Voor die intentie had ik deze morgen de heilige Mis opgedragen. En natuurlijk wens ik ook mgr. Hurkmans van harte een goede en gezegende toekomst toe als rector van de Friezenkerk in Rome.

 

Terug