Arsacal
button
button
button


Een priester zal een missionaris zijn

Mariusz Momot en Jan-Jaap van Peperstraten priester gewijd

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 mei 2016
Jan-Jaap geeft de neomistenzegen
Jan-Jaap geeft de neomistenzegen
Het nieuwe tapijt waar de wijdelingen op kwamen te liggen tijdens de litanie van alle heiligen
Het nieuwe tapijt waar de wijdelingen op kwamen te liggen tijdens de litanie van alle heiligen
Mariusz ontvangt felicitaties
Mariusz ontvangt felicitaties

Op zaterdag 21 mei zijn Jan-Jaap van Peperstraten en Mariusz Momot in de Haarlemse kathedrale basiliek Sint Bavo onder grote belang­stel­ling door mgr. Jozef Punt tot priester gewijd.

Hoewel de kathedraal de grootste restauraties achter de rug heeft en nu weer helemaal ‘vrij’ is, was deze basiliek toch bijna helemaal vol voor de wijding van Jan-Jaap en Mariusz. Beide wijdelingen brachten veel kennissen en vrienden mee en natuurlijk parochianen uit de parochies waar zij werkzaam zijn. Een vijftigtal priesters en diakens waren aanwezig om de nieuw gewijden te begroeten en hen als priester aan het altaar te zien staan om het heilig Misoffer op te dragen.

De bisschop sprak in zijn homilie onder meer over de vraag of de Kerk nog wel priesters nodig heeft nu het aantal gelovigen verminderd is en de priester niet meer op de gebruikelijke kaders van een mooie pastorie, een goede honorering, een fraaie kerk en de gebruikelijke pastorale zorg terug kan vallen. De bisschop gaf aan dat het beeld van de priester inderdaad verandert maar dat ook in vroeger tijden, bij­voor­beeld in de tijd van de apostelen, niet op ‘goede voorzieningen’ kon worden teruggegrepen: de apostelen trokken rond, zorgden zelf voor hun onderhoud, verkondigden het evangelie aan allerlei mensen, ondervonden ook veel tegen­wer­king en moesten veelal de marteldood ondergaan voor Christus. De priester van de toekomst zal weer meer op die eerste leerlingen gaan lijken en dat is ook niet erg.

Vlak voor hun wijding lagen de kandidaten uitgestrekt op de grond (dit jaar voor het eerst op een mooi tapijt, dat dan weer wel...) om hun eigen kleinheid te benadrukken en hun afhankelijkheid van Gods genade.

Na de wijdingsplechtigheid was er gelegenheid om de nieuwe priesters - ‘neomisten’ - te feliciteren en hun eerste zegen te ontvangen. In de Tiltenberg was er daarna nog een sa­men­komst voor vrienden en bekenden, waaronder familieleden en vrienden van de wijdelingen en voor Mariusz: broeders en zusters van de Neocatechumenale gemeen­schap uit Nederland en Polen.

Het was mooi om deze dag mee te maken en te zien hoe een lange weg van opgang naar deze dag zijn voltooiing heeft bereikt. Bemoedigend ook voor de priester­stu­denten van het eigen bisdom en van andere bisdommen die aanwezig waren en hopelijk inspirerend voor anderen die er weleens over denken om deze weg te gaan: op zo’n dag kan de heilige Geest hen net het laatste zetje geven dat zij nodig hebben om de stap te zetten en zich aan te melden bij rector Jeroen de Wit in Heiloo.... Ik bid er voor...

De kathedraal is dus bijna gerestaureerd: een van de westtorens wordt nu onder handen genomen en de vloeren in de kathedraal worden hersteld waar nodig. Ook moet er nog een nieuw mozaiek worden aangebracht en altaar en zetels, verlichting en geluid vragen nog wat aandacht.

Terug