Arsacal
button
button
button


Feest voor Neocatechumenale gemeenschappen Alkmaar-Noord

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2016
De beide gemeenschappen na afloop van de viering
De beide gemeenschappen na afloop van de viering

De eerste en tweede gemeen­schap van wie de Neocatechumenale Weg volgen in de Maria­parochie van Alkmaar-Noord vierden donderdag­avond 26 mei een bijzonder feest of ‘passage’, waarmee zij officiëel het catechumenaat-na-het-doopsel beginnen.

Catechumenaat na het doopsel

De Neo-catechumenale Weg houdt in dat alsnog het catechumenaat wordt gedaan dat normaal de uitgebreide voor­be­rei­ding is op het doopsel, maar dat de meeste mensen niet hebben gevolgd omdat zij als kind al gedoopt zijn. Door het catechumenaat (maar nu dus na het doopsel) worden de broeders en zusters - zoals de deelnemers worden genoemd - van zo’n gemeen­schap zich bewust van de gave van het doopsel en de betekenis van christen-zijn binnen de katholieke kerk. 

Op deze donderdag­avond vond de viering van het tweede scrutinium plaats van ingang tot het catechumenaat na het doopsel met uitdrukkingen en riten dus die ontleend zijn aan het catechumenaat en toegepast op deze specifieke situatie van gelovigen die weliswaar gedoopt zijn maar als bewuste christenen willen leven. 42 Mensen hebben op deze avond de stap gezet om in te gaan in dit catechumenaat.

Zout der aarde

Tijdens de viering heb ik in de homilie onder meer verwezen naar onderzoeken die erop wijzen dat onze maat­schappij steeds narcistischer wordt: de individualistische, zichzelf ver­heer­lij­kende en over zichzelf gebogen mens-op-een-voetstuk staat tegenover het beeld wat Jezus zelf ons heeft voorgeleefd: Hij werd de kleinste, de minste, levend voor anderen, voor allen en nodigt ons uit om zout der aarde te zijn: het zout is in kleine hoeveelheden toereikend en is verborgen, onopvallend, maar juist op deze wijze kan het zout smaak geven aan alles. Mogen wij zo zout der aarde zijn!

Proficiat!

Van harte feliciteren we de broeders en zusters van de twee gemeen­schappen die nu als één gemeen­schap verder zullen gaan, met deze stap.

Terug