Arsacal
button
button
button
button


Groepsleiders Wereldjongerendagen bereiden zich voor

In Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016 - 144 woorden

Vrij­dag­avond en zater­dag waren de deel­groep­lei­ders van de ko­men­de wereld­jon­ge­ren­da­genreis van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bijeen in Heiloo om zich daar voor te berei­den op hun taak en het pro­gram­ma van de reis door te spreken.

Zater­dag­och­tend was ik bij hen om even een indruk te krijgen van de sfeer en de groep en met ie­der­een kennis te maken.

Tot nu toe gaan zo'n hon­derd jon­ge­ren uit het bisdom mee naar Krakau voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) die tij­dens de reis in deel­groepen wor­den ver­deeld. Dat bevor­dert het contact en het zorgt ervoor dat de jon­ge­ren niet iedere keer met de hele groep op stap moeten. De deel­groep­lei­ders wor­den door dit weekend voor­be­reid op het lei­den van groeps­ge­sprekken, zij krijgen in­for­ma­tie over het verloop van de dagen en de plaatsen die wor­den bezocht. We hopen dat ook deze reis weer heel goed en vlot zal verlopen.

Terug