Arsacal
button
button
button


Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

Oecumenische slotviering in O.L. Vrouwekerk in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016

Veel kerken en christelijke organisaties, en niet zij alleen, maken zich ernstig zorgen over het lot van de christenen en andere minderheden in Syrië en Irak. Een publi­ci­teits­cam­pagne vroeg daar aandacht voor. Op zaterdag­middag 4 juni vond in de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwekerk) aan de Keizersgracht te Amsterdam een oecumenische slot­viering plaats met vertegen­woor­digers van de belangrijkste kerken en christelijke organisaties, waar ik namens de Nederlandse bis­schop­pen aan heb deelgenomen.

De viering werd geleid door Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland. De Syrisch katholieke priester-choorbisschop mgr. Noël Mosa Alcastoma was eveneens aanwezig. De PKN was vertegen­woor­digd door de scheidende scriba, ds. Arjan Plaisier, de Raad van Kerken door voorzitter Dirk Gudde en secretaris ds. Klaas van der Kamp. Ds. Jan Wessels was er namens de christelijk-gereformeerde kerk en als directeur van MissieNederland. Van de oud-katholieke kerk was de nieuwe deken van Haarlem aanwezig en proost Jacob Spaans. Broeder Cees van Dam was er namens de KNR. Ook het leger des Heils, de Russisch orthodoxe kerk, de Apos­to­lisch Armeense kerk, het bestuur van de Raad van Kerken Amsterdam en nog anderen waren goed vertegen­woor­digd. Behalve de officiële representanten waren niet zoveel gelovigen aanwezigen, daar zal behalve het mooie weer ook een rol hebben gespeeld dat de bijeenkomst niet zo breed bekend was.

In ieder geval was het zeer goed en waardevol dat we met zoveel kerken en gemeen­schappoen samen waren om aandacht te vragen en te bidden voor de christenen in Syrië en Irak, waar tot nu toe te weinig aandacht voor is geweest, al begint het tij wat dat betreft - mede dankzij deze campagne - (hopelijk voorgoed) wat te keren.

Terug