Arsacal
button
button
button


Vormelingen uit allerlei volkeren

O.L. Vrouwekerk in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juni 2016

Op zondag 5 juni vierde de O.L. Vrouwekerk aan de Keizersgracht in Amsterdam het heilig Vormsel van negen vormelingen. Dat waren niet de eerste en enige vormelingen van dit jaar omdat er onder meer nog een groep van volwassenen is geweest die in de kerk werden opgenomen.

Ook deze vormelingen kwamen uit allerlei volkeren. Amsterdam is echt een inter­nationale stad. De heilige Mis werd dan ook gedeeltelijk in het Engels gevierd. Het was een mooie viering waarop deze jonge mensen goed waren voorbereid.

De preek was gedeeltelijk in het Engels, gedeeltelijk inn het neder­lands, hieronder volgt het Neder­landse gedeelte:

Sluit je aan bij de processie van het leven

Vorige week was hier
de mooie sacraments­pro&ces­sie,
met de Heer in uw midden
bent U rond getrokken
over de grachten van Amsterdam.
Veel mensen zijn meegetrokken
met Jezus in het heilig Sacrament.

Ook in het evangelie van vandaag
zien we een processie,
of eigenlijk zijn het er zelfs twee:
de ene processie gaat de stad uit.
De stad is de plaats
waar mensen leven.
Die processie die daaruit wegtrekt
is de processie van de dood,
de weg van het menselijk onvermogen.
Dat is de weg die we gaan
als we zonder God gaan:
Jezus is er niet bij, nog niet bij;
de moeder is weduwe,
dus zij heeft niemand, geen man
op wie zij kan steunen.
Zij dragen een dode uit:
de enige zoon van zijn moeder.
Het hele tafereel laat ons zien
dat een zuiver menselijke processie,
de weg van de menselijke onmacht,
de weg van de dood gaat.
Er is geen perspectief.
Maar dan komt uit de tegen­over­ge­stelde richting
de processie met de Heer in het midden,
de schepper en herschepper
van ons leven.
Zijn aanwezigheid verandert alles:
er komt leven en perspectief,
het uitzicht en het vooruitzicht
worden totaal anders.
Er komt leven, er is toekomst
en die processie van de dood
keert terug,
zij wordt veranderd in een processie van het leven,
doordat de levende Heer er is en mee trekt.
Zo is ons leven.
Een leven zonder God
is een leven zonder uitzicht.
Dat kun je soms verbloemen
door veel belang aan onbelangrijke zaken
toe te kennen,
maar alles gaat voorbij,
alleen God blijft
en dankzij Hem
zullen wij mogen leven.

Terug