Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering voor De Weere en Spanbroek

de kracht van de goede Geest in een wereld van haat en terrorisme

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 juni 2016 - 177 woorden
de vormelingen van Spanbroek en De Weere
de vormelingen van Spanbroek en De Weere

In de St. Lambertus­kerk van De Weere mocht ik op vrij­dag 17 juni het heilig vormsel toedienen aan negen­tien jongens en meisjes uit de pa­ro­chies van De Weere en Span­broek (St. Boni­fa­tius). De vie­ring werd opge­luis­terd door het koor Tight Formation.

Ouders en fami­lie­le­den vul­den de St. Lambertus­kerk in De Weere voor een mooie gebeds­vie­ring waarin deze jonge mensen het sacra­ment van de heilige Geest hebben ont­van­gen. Een van de vor­me­lin­gen was dit jaar op vijf­tien­ja­rige leef­tijd gedoopt, had zijn eerste communie gedaan en ont­ving nu het vormsel. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid onder lei­ding van pas­to­raal werker Anne-Marie van Straaten. Ook pastoor Antonio Tocco, die sinds zes maan­den in de pa­ro­chie is, was bij de vie­ring aanwe­zig.

Op de heenweg ont­ving ik het berichtje van Hendro Munsterman die in een Parijs' trein­sta­tion deze dag meemaakte dat een ver­dacht pakketje tot ontplof­fing moest wor­den gebracht door de Franse explosieven-oprui­mings­dienst. Voor mij een extra reden om deze avond te bid­den dat om de komst van de goede Geest die de kracht van het kwade, van haat en terrorisme overwint.

Terug