Arsacal
button
button
button


Migrantenparochies zijn vol leven!

in Heiloo bijeen

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 18 juni 2016

In het kader van het heilig jaar van de barm­har­tig­heid was er op zaterdag 18 juni een speciale viering voor migranten­parochies in Heiloo. Het was een dag vol leven, vol geloof en enthousiasme waar bijna zeshonderd gelovigen uit deze parochies op af waren gekomen.

De dag begon om 12.30 uur met een Eucha­ris­tie­viering in de grote kapel, die werd opge­luis­terd door koren die in allerlei verschillende stijlen hebben gezongen: de Surinaamse gemeen­schap, de indonesische gemeen­schap, de Poolse parochie, de Ghanese parochie en de Oegandese gemeen­schap waren actief met zang (en dans), gelovigen uit de Spaanse en Poolse parochie deden lezingen, de voorbeden werden vanuit een heel aantal gemeen­schappen verzorgd.

De Nederlanders onder de aanwezigen verzuchtten: zo zou je de Eucha­ris­tie­viering altijd wel willen. Veel jonge mensen, een groep kinderen, mensen van alle leeftijden en veel enthousiasme en geloof.

In de preek ben ik ingegaan op het heilig jaar (zie onder).

Na de heilige Mis was er tijd voor ontmoeting in het naast het heilgdom gelegen Juliana­klooster. Daar presenteerden de verschillende gemeen­schappen zich met allerlei hapjes en was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Hier was ook de bisschop, mgr. Jozef Punt bij aanwezig.

Het middag­pro­gramma werd spontaan tot een feest van saamhorigheid. Dans­groepen en koren traden binnen en buiten het Juliana­klooster op waarbij twee of drie gemeen­schappen tot spontane en ter plekke bedachte optredens kwamen; het was een hartverwarmende dag.

Homilie

Broeders en zusters,

heilig jaar

In het jaar van de barm­har­tig­heid
worden we allemaal uitgenodigd
om door een heilige deur te gaan,
te bidden voor de paus,
ons geloof te belijden
en het sacrament van de biecht
en de heilige communie te ontvangen.
Daar is de aflaat - indulgence, indulgencia -
van dit jaar
mee verbonden.
Waarom is dat?

Cadeautjes

Goed, de biecht en de communie
dat kunnen we wel begrijpen:
het zijn gaven, cadeautjes
van de Heer zelf.
Hij heeft gewild
dat de bevrijdende woorden die Hijzelf
tot zondaars had gesproken,
altijd zouden worden herhaald
in de kerk,
door de apostelen en hun opvolgers,
door de bis­schop­pen en de priesters.
Het zijn woorden
die een diepe dankbaarheid en vreugde
in ons teweeg brengen
als ze met de macht van Jezus
over ons worden uitgesproken:
Je zonden zijn je vergeven,
ga in vrede,
de Heer heeft je bevrijd,
Hij ontslaat je van je schuld,
Hij zal je geestelijke kracht verlenen
om opnieuw te beginnen.

Visite

Ook zal het voor ons geen vraag zijn
waarom we in dit heilig jaar
worden gevraagd
de heilige communie te ontvangen.

Het is de Heer die bij ons komt,
als gast van onze ziel.
Als we visite ontvangen,
proberen we er iets moois van te maken,
we ruimen de kamer op,
we bereiden het voor,
halen iets lekkers in huis,
zorgen ervoor dat die gast
zich welkom voelt.
Doe maar hetzelfde
als je naar de communie gaat:
de kamer van onze ziel maken we schoon,
we zetten ons hart voor Hem open,
voor die gast die we mogen ontvangen,
we ontvangen Hem met hartelijke liefde,
zoals we met een gast
in het gewone leven zouden doen.

Dan zal er vreugde zijn

De woorden die we hebben gehoord
in het evangelie van Johannes
waren uit de gesprekken van Jezus
bij het Laatste Avondmaal,
toen Jezus ons de heilige Eucha­ris­tie
en de communie heeft nagelaten.
Daar heeft de Heer ons allen
met aandrang gevraagd
om in Zijn liefde te blijven
en elkaar lief te hebben
door iets voor elkaar over te hebben.
Hij heeft ons toen beloofd
- we hebben het net gehoord -
dat er dan vreugde zal zijn in ons hart.
Als je de Heer liefhebt
en je medemens,
als we leven voor een ander
en voor de Ander, voor God,
zal er vreugde zijn in ons hart!
Dit moeten we niet vergeten,
zeker niet als we
een moeilijke periode doormaken.

universeel

Vorig jaar waren we in Rome,
ruim achthonderd pelgrims uit ons bisdom
stonden op het Sint Pietersplein
bij de audiëntie van paus Franciscus.
Maar we waren niet alleen,
er waren tienduizenden mensen aanwezig
uit alle volken en talen
en iedere groep werd welkom geheten
en liet enthousiast van zich horen.
Op zo’n moment beleef je en merk je:
we zijn een wereldkerk, universeel,
een gemeen­schap uit alle volkeren;
we zijn allemaal geschapen naar Gods beeld en gelijkenis,
je kleurtje of je taal, je positie in de maat­schappij:
het doet er niet toe,
het meest belangrijke
dat over je gezegd kan worden, is
dat de Vader in de hemel
je als Zijn kind heeft aangenomen,
dat Hij van je houdt,
dat Hij je graag ziet,
dat Hij wil dat je gelukkig wordt
en dat we in die grote wereldwijde kerk
allemaal broeders en zusters zijn,
zoals we dat vandaag
in deze viering mogen beleven.

So many brothers and sisters

“Holy Communion” we call
the heavenly Bread we will recieve.
Recieving holy communion
with faith and hope
and full of love
we are one with Jesus Christ,
who is there:
His presence in holy Communion
is there to strengthen us,
to help us and guide us,
to give us joy.
And we may realize
while recieving holy communion,
that we are united
with so many brothers and sisters
all over the world,
who want to live the faith
and follow Jesus
in His Church.

Share the faith

I am really glad that you are here
to express this communion
in the one body of Christ.
May the Lord help us
to be really
brothers and sisters of each other
in our diocese.
Let us share our faith,
our love and hope.
If we see someone praying
with love and devotion,
we feel encouraged
to be a real believer;
if we see someone
helping the poor,
we feel stimulated
to do good to a person in need;
The example we see,
the example we give,
is a help for others
to live their faith,
to act alike.
Please, show yourself
a catholic christian
in daily life.

The holy door

We are invited this Jubilee-year of Mercy
to enter the holy door.
This door is a symbol.
If you enter a door,
you cross a border,
you leave the past behind
and you enter into a new reality.
That is the profound meaning
ot this holy year
and of the indulgence
connected to it:
we are invited
to leave behind
our burdens, our sins,
our past,
and - through the mercy of God -
have a fresh start.
Don’t be afraid,
the Lord is there
to help you.

Toch is Hij er!

Broeders en zusters,
het is goed dat U gekomen bent
om samen deze Eucha­ris­tie te vieren,
deze pelgrimage te doen,
deze dag te beleven!
We leven in een maat­schappij
waar voor God niet veel plaats is.
Veel mensen weten alleen maar
iets negatiefs over geloof en religie te zeggen.
Tegelijk is God er
en mensen zijn overal
met Hem en het geloof bezig.
Wij hebben daarin een bijzondere taak te vervullen,
omdat ons getuigenis bestaat
in wat Jezus ons vandaag zegt
in het evangelie:
Blijf in Mijn liefde
door Gods gebod van liefde te volbrengen
en heb elkaar lief
door jezelf voor anderen te geven.
Zo zullen we vrienden zijn van God,
er is geen andere weg.

Laten we verder gaan

We gaan vandaag door de heilige deur
en we kunnen dat nog vele malen opnieuw doen.
Zo is ons leven:
we moeten telkens weer opnieuw beginnen
met God te beminnen
en de liefde te beleven.
Laten we verder gaan,
met moed en vertrouwen
en moge de heilige Maagd Maria,
die we hier eren als
Onze Lieve Vrouw ter Nood
daarbij ons voorbeeld en onze voorspreekster zijn.
Amen.

La mirada fija en Jesús


El año jubilar Extraordinario anunciado por el papa Fracisco es una “Puerta de la Misericordia, a través de la cual cualquiera que entrará podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece esperanza” (MV). Ahora, tenemos la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso para obtener estos dones en abundancia.

 

Terug