Arsacal
button
button
button


Vluchtelingen door heilige deur

Wereldvluchtelingendag

nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 juni 2016
Gebed in de Sint Nicolaasbasiliek
Gebed in de Sint Nicolaasbasiliek
Vluchtelingen door heilige deur

Het was op zondag 19 juni niet alleen Vaderdag (alle vaders van harte gefeliciteerd) maar ook wereld­vluchte­lingendag. Dat was een aanleiding voor Sant’Egidio Apeldoorn en Amsterdam om vluchte­lingen uit te nodigen voor een dag in het kader van het jaar van barm­har­tig­heid.

Een vijftigtal christen-vluchtelingen die in vriend­schap­pe­lijk contact staan met de gemeen­schap van Sant’Egidio waren vanuit het hele land naar Amsterdam gekomen om deze bijzondere dag mee te maken. Na een ontvangst en uitleg van het programma in café-restaurant Loetje bij het Centraal Station, ging de stoet naar de Sint-Nicolaas­basi­liek waar allen door de heilige deur naar binnen trokken waar ik ieder van hen een speciale zegen mocht geven. Na gebed in de kerk, ging het programma verder met een route langs enkele gedenk­waar­dige plekken in de hoofdstad, zoals Onse Lieve Heer op Solder, waarna in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein de heilige Eucha­ris­tie werd gevierd. Dat mocht ik doen in concelebratie met pastoor Leo Nederstigt, terwijl mgr. Joop Stam in de kerk be­schik­baar bleef voor wie wilde biechten. Tijdens de H. Mis heb ik onderstaande homilie gehouden, die in het Arabisch werd vertaald.

De dag werd afgesloten met een feestelijke maaltijd waarin de vriend­schap werd gevierd.

Homilie

Broeders en zusters,

Wie is Hij?

Vandaag vraagt Jezus
uitdrukkelijk aan Zijn leerlingen
wie zij zeggen dat Hij is.
Is Hij zomaar een grote profeet,
een belangrijk iemand uit het verleden
of is Hij werkelijk de Levende, de verrezene,
de Gezalfde, de Verlosser?
In feite is dat ook de vraag
die Jezus aan ons allen stelt:
Wie ben ik in jouw ogen?
Wie ben ik voor jou?
Mag ik voor jou zijn
wie Ik werkelijk ben?

In het jaar van de barm­har­tig­heid
worden we allemaal uitgenodigd
om door een heilige deur te gaan
als teken van een nieuw begin.

Een nieuw begin, een nieuwe toekomst

Jullie vluchtelingen
weten als geen ander wat dat is:
die geestelijke kracht
het verlangen naar vrede
voor jezelf en je gezin
en het verlangen
om opnieuw te kunnen beginnen,
heeft jullie hier in Nederland gebracht.
Een nieuwe toekomst,
een nieuw begin:
daar hebben we Gods hulp en kracht
bij nodig.

Een heilig jaar is een jaar
om opnieuw te beginnen.
Dat moet een vluchteling doen
in de nieuwe wereld
waarin hij of zij terecht komt;
dat mogen wij allen steeds weer geestelijk doen
in het sacrament van de biecht.

We zijn één

De woorden die we hebben gehoord
in de tweede lezing
uit de brief van de apostel Paulus
aan de Galaten
zijn voor ons allen heel mooi:
Wij zijn één persoon in Christus,
wij hebben Hem aangetrokken
als een kleed,
er is geen Jood of heiden meer,
geen Syriër of Nederlander,
geen vreemdeling of autochtoon,
we zijn één,
we zijn broeders en zusters.

Het belangrijkste dat over je te zeggen is

We zijn allemaal geschapen
naar Gods beeld en gelijkenis,
je kleurtje of je taal, je positie in de maat­schappij,
nieuw in Nederland
of daar geboren:
het doet er niet toe,
het meest belangrijke
dat over je gezegd kan worden, is
dat de Vader in de hemel
je als Zijn kind heeft aangenomen,
dat Hij van je houdt,
dat Hij je graag ziet,
dat Hij wil dat je gelukkig wordt
en dat we in die grote wereldwijde kerk
allemaal broeders en zusters zijn.
Wij allen zijn geroepen
om dat zichtbaar te maken
door onze naasten­liefde.

Jezus belooft Zijn volgelingen vandaag
geen gemakkelijke weg
maar een kruis
en zelf-verloochening.
En daarbij worden wij uitgenodigd
om mensen-van-gemeen­schap te zijn.

Voorbeelden wekken

Als we iemand zien bidden
met liefde en devotie,
worden we zelf gestimuleerd
om een echte gelovige te zijn;
als we iemand zien
die de armen helpt,
worden we in feite uitgenodigd
om zelf ook goed te doen
aan mensen
Het voorbeeld dat we zien
en het voorbeeld dat we zelf geven
werken positief:
het is een hulp voor anderen
om hun geloof te beleden,
ook zo te doen.
Alstjeblieft, laat zien
dat je een christen bent, een katholiek
in het dagelijks leven.

De deur is een teken

We worden in dit jubileumjaar van de barm­har­tig­heid
uitgenodigd om de heilige deur binnen te gaan.
We hebben dat vandaag gedaan
in de Sint Nicolaas­basi­liek
Die deur is een teken:
als we een deur binnengaan,
gaan we een grens over,
we laten ons verleden achter ons,
we stappen in een nieuwe werkelijkheid
Dat is de diepe betekenis
van dit heilig jaar
en van de aflaat die ermee verobnden is:
we mogen de last die we dragen,
de zonden die we hebben begaan,
heel ons verleden,
achter ons laten
en door Gods barm­har­tig­heid
een nieuw begin maken.
De Heer is daar om je te helpen.
Hij is de Gezalfde, onze Verlosser.
Laat Hem dat voor je zijn!

Vooruit met moed en vertrouwen

We gingen vandaag door de heilige deur
en we kunnen dat nog vele malen opnieuw doen.
Zo is ons leven:
we moeten telkens weer opnieuw beginnen
met God te beminnen
en de liefde te beleven.
Laten we verder gaan,
met moed en vertrouwen
en moge de heilige Maagd Maria,
daarbij ons voorbeeld en onze voorspreekster zijn.
Amen.

Terug