Arsacal
button
button
button


Bedevaart naar Rome in jaar van Barmhartigheid

15 November Nederlandse Dag

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 juni 2016

Het bisdom Haarlem-Amsterdam zal zich met een groep pelgrims aansluiten bij de landelijke bedevaart naar Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. I.s.m. de VNB organiseert het Bisdom van 14 t/m 19 november een reis naar de ‘Eeuwige Stad’.

Nederlandse Dag

Tijdens deze bedevaart vindt op dinsdag 15 november de Nederlandse Dag plaats. Vele katholieke organisaties zoals KBO, Katholiek Nieuwsblad en alle bisdommen zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de viering zal Paus Franciscus per­soon­lijk alle Nederlanders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en verbondenheid. Iedereen mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke ervaring te worden.

Info

Meer informatie op:

Onderwijs

Voor vertegen­woor­digers van het katholiek onderwijs wordt een eigen programma en een ontmoeting met de staf van de Con­gre­ga­tie voor de Katholieke Opvoeidng georga­ni­seerd. Dit is het Curie-departement dat de paus bijstaat op het terrein van het onderwijs.

Terug