Arsacal
button
button
button
button


Onverwacht Vormsel in Amsterdam nieuw West

Amsterdam Nieuw West

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 juli 2016 - 396 woorden
Vormelingen met pastoraal werker Colm Dekker
Vormelingen met pastoraal werker Colm Dekker
laatste oefening voor de H. Mis
laatste oefening voor de H. Mis

Zater­dag­avond werd een last-minute beroep op mij gedaan om het heilig vormsel toe te dienen aan tien jon­ge­ren uit de pa­ro­chies van Am­ster­dam nieuw west in de paro­chie­kerk van de H. Lucas aan de Osdorperban. Ik heb het met liefde en plezier gedaan, het was een mooie en goed voor­be­reide H. Eucha­ris­tie­vie­ring.

De vor­me­lin­gen kwamen uit de H. Lucas, de H. Paulus, H. Marcus, het Nieuw Verbond en de H. Pancratius in Sloten. Pas­to­raal werker Colm Dekker had de catechese bij­een­komsten ver­zorgd

De tien tieners, tussen der­tien en zeven­tien jaar, had­den zich goed voor­be­reid op deze dag en hebben het ont­van­gen van dit sacra­ment ook als een bewuste stap ervaren. Met pa­ro­chi­anen en fami­lie­le­den hebben we dit heilig Vormsel fees­te­lijk gevierd.

In de homilie, aan­slui­tend bij het evan­ge­lie van de dag, heb ik gewezen op de apos­te­len die gewone mensen waren en vaak erg met zich­zelf bezig: Petrus was wel stoer maar ook gauw bang, anderen wil­den carrière maken en aan Jezus' rechter- en linker­hand zitten in Zijn ko­nink­rijk. Maar de heilige Geest die op Pink­ste­ren over hen neerdaalde, opende hen naar anderen toe, zij kon­den het cirkelen om zich­zelf loslaten en zich openen naar mensen om aan hen het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen.

In het evan­ge­lie van de barm­har­tige Samari­taan komen we twee mensen tegen van wie je eigen­lijk zou ver­wach­ten dat zij goede mensen zijn: een pries­ter en een leviet. Maar zij lopen in een boog om de halfdode man heen. Waarom? Het staat er niet bij. Mis­schien waren zij gehaast, durf­den zij zich niet met die situatie te bemoeien, wisten zij niet wat zij ermee aan moesten of wat dan ook. Feit is dat zij zich niet open­den voor die arme halfdode man en hem niet kwamen helpen.

Ook wij krijgen soms goede gedachten om iets voor iemand anders te doen, te bid­den of wat dan ook, soms krijgen we ver­keerde gedachten, bij­voor­beeld om iets weg te pakken dat niet van ons is. De heilige Geest laat ons aanvoelen wat we moeten doen en wat niet

Het vormsel wil de vor­me­lin­gen open maken en helpen om niet in een crikeltje om zich­zelf te draaien: wat zou­den anderen van mij denken? Hoe word ik rijk? Hoe maak ik carrière? enzo­voorts. De heilige Geest opent ons en geeft ons kracht om in te gaan op al het goede dat God ons ingeeft

Terug