Arsacal
button
button
button


Onverwacht Vormsel in Amsterdam nieuw West

Amsterdam Nieuw West

nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 juli 2016
Vormelingen met pastoraal werker Colm Dekker
Vormelingen met pastoraal werker Colm Dekker
laatste oefening voor de H. Mis
laatste oefening voor de H. Mis

Zaterdag­avond werd een last-minute beroep op mij gedaan om het heilig vormsel toe te dienen aan tien jongeren uit de parochies van Amsterdam nieuw west in de parochiekerk van de H. Lucas aan de Osdorperban. Ik heb het met liefde en plezier gedaan, het was een mooie en goed voorbereide H. Eucha­ris­tie­vie­ring.

De vormelingen kwamen uit de H. Lucas, de H. Paulus, H. Marcus, het Nieuw Verbond en de H. Pancratius in Sloten. Pastoraal werker Colm Dekker had de catechese bijeenkomsten verzorgd

De tien tieners, tussen dertien en zeventien jaar, hadden zich goed voorbereid op deze dag en hebben het ontvangen van dit sacrament ook als een bewuste stap ervaren. Met parochianen en familieleden hebben we dit heilig Vormsel feestelijk gevierd.

In de homilie, aansluitend bij het evangelie van de dag, heb ik gewezen op de apostelen die gewone mensen waren en vaak erg met zichzelf bezig: Petrus was wel stoer maar ook gauw bang, anderen wilden carrière maken en aan Jezus' rechter- en linkerhand zitten in Zijn koninkrijk. Maar de heilige Geest die op Pinksteren over hen neerdaalde, opende hen naar anderen toe, zij konden het cirkelen om zichzelf loslaten en zich openen naar mensen om aan hen het evangelie te verkondigen.

In het evangelie van de barmhartige Samaritaan komen we twee mensen tegen van wie je eigenlijk zou verwachten dat zij goede mensen zijn: een priester en een leviet. Maar zij lopen in een boog om de halfdode man heen. Waarom? Het staat er niet bij. Misschien waren zij gehaast, durfden zij zich niet met die situatie te bemoeien, wisten zij niet wat zij ermee aan moesten of wat dan ook. Feit is dat zij zich niet openden voor die arme halfdode man en hem niet kwamen helpen.

Ook wij krijgen soms goede gedachten om iets voor iemand anders te doen, te bidden of wat dan ook, soms krijgen we verkeerde gedachten, bij­voor­beeld om iets weg te pakken dat niet van ons is. De heilige Geest laat ons aanvoelen wat we moeten doen en wat niet

Het vormsel wil de vormelingen open maken en helpen om niet in een crikeltje om zichzelf te draaien: wat zouden anderen van mij denken? Hoe word ik rijk? Hoe maak ik carrière? enzovoorts. De heilige Geest opent ons en geeft ons kracht om in te gaan op al het goede dat God ons ingeeft

Terug