Arsacal
button
button
button
button


Katholieke Wereldjongerendagen en tienerkamp...

Juli is jongerenmaand in de rk kerk!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 juli 2016 - 410 woorden
Een foto van het tienerkamp van vorig jaar
Een foto van het tienerkamp van vorig jaar

Woens­dag 20 juli ver­trek­ken 126 jon­ge­ren met de bisdomreis van Haar­lem-Am­ster­dam naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Een fietsploeg van echte sportievelingen is al een flink eind onderweg. Intussen is ook het tiener­kamp in Heiloo be­gon­nen. 42 tieners doen daaraan mee. En ik ook een beetje.

Laat ik eerst maar met de tieners beginnen. Van 15-19 juli zijn ze met een flinke groep bij elkaar in Heiloo; er zijn aanzien­lijk meer deel­ne­mers dan in vorige jaren. Zelf ga ik er dins­dag 19 juli, de laatste dag, naar toe voor een catechese en de slot­mis. Ik hoop dat de tieners een mooie tijd hebben!

De WJD-reis gaat over Praag waar een voor­pro­gramma wordt gedaan met onder meer Sant’ Egidio. Aanstaande vrij­dag ga ik daar ook naar toe en zal met de groep per bus meereizen naar Ausch­witz en Krakau. Het pro­gram­ma is gevarieerd. Zo is er zater­dag 23 juli een picknick met de armen van de stad en vieren we zon­dag 24 juli de H. Mis in de St. Vitus­kathe­draal van het prach­tige Praag. Daar zal ik de preek in het Neder­lands hou­den, dat ver­staat onze groep het best, maar iemand zal die in het Tsje­chisch vertalen, zodat andere mensen ook mee kunnen komen. De Mis is ver­der in het Latijn maar dat zijn ze daar gewend (en ik ook, de jon­ge­ren mis­schien iets min­der...). Er is ook een folklore-avond voor­zien en er is na­tuur­lijk veel te zien in Praag.

In Krakau komen de Neder­lan­ders drie dagen bij elkaar voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en een catechese in de ochtend. Ook voor andere gropepen uit andere lan­den zijn er zulke bij­een­komsten in de eigen taal. De catecheses wor­den door drie bis­schop­pen gegeven. Het thema daarvoor is door de pau­se­lijke Raad voor de leken vast­ge­steld. Ik mag de eerste voor mijn reke­ning nemen rond het thema "Now is the hour of mercy". Mgr. R. Mutsaerts, referent voor de jon­ge­ren, en mgr. J. van den Hende doen de beide andere catecheses. De derde dag zal ik ook de preek hou­den in de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Hoogte­pun­ten van de WJD zijn na­tuur­lijk - naast de vele on­der­lin­ge ont­moe­tingen van de jon­ge­ren en de vele eve­ne­menten die te bezoeken zijn - de ope­nings­vie­ring met kar­di­naal Stanislas Dziwisz, vroe­ger se­cre­ta­ris van de H. paus Johannes Paulus II en nu aart­bis­schop van Krakau, de kruis­weg en de vie­rin­gen met de paus. De de H. Mis met de paus op zon­dag 31 juli, zal naar ver­wach­ting de grootste en drukstbe­zochte bij­een­komst zijn en het is tevens de afslui­ting van deze dagen.

 

Terug