Arsacal
button
button
button
button


Op weg... naar Auschwitz

Indrukwekkende tussenstop en dan ... Krakau!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 juli 2016 - 211 woorden

Maan­dag­och­tend 25 juli ver­trok­ken we uit Praag. Op weg naar Krakau hebben we Ausch­witz bezocht, een naam die voor­goed met de moord op meer dan één miljoen Joden is verbon­den. Het blijft in­druk­wek­kend om daar eens te zijn...

Na­tuur­lijk bid­den we: dat nooit meer. Maar we zien keer op keer, ook in onze tijd tot wat voor gruwelda­den mensen in staat zijn... We bezochten Ausch­witz I en Birkenau. Op bei­den plaatsen - nu alleen voor WJD- gan­gers open - was een route uit­ge­zet om de grote drukte te ver­werken. Wij waren er tegen de avond en von­den het rede­lijk rus­tig.

Onderweg had­den we de H. Mis gevierd en gedi­neerd. De avond voor ons vertrek hebben we nog harte­lijk afscheid geno­men van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio die ons zulke mooie dagen had bezorgd.

maan­dagavon laat, tegen mid­der­nacht kwamen we in Krakau aan waar de gast­ge­zinnen gelukkig nog klaar ston­den om de jon­ge­ren op te vangen. Zelf werd ik ook gelijk voor­tref­fe­lijk op­ge­van­gen en naar de over­nach­tings­plaats voor bis­schop­pen gebracht: een tame­lijk een­vou­dig stu­den­tenhuis, waar veel bis­schop­pen en kar­di­na­len zijn onder­ge­bracht.

Op de foto's: afscheid van en dank aan de ge­meen­schap van Sant’ Egidio in Praag, H. Mis onderweg naar Polen ( foto geno­men voor de Mis), bezoek aan Ausch­witz en BirkenauFotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug